Martina Wikström, 33

Handläggare och nationell ­samordnare för laddinfrastruktur, Energimyndigheten.

Under sin tid som doktorand i kemiteknik vid KTH rekryterades Martina Wikström till Energimyndigheten. Som nationell samordnare för laddinfrastruktur bär hon ett tungt ansvar för att driva den svenska elbilsrevolutionen framåt. Hennes deltagande i det europeiska forskningsprogrammet Electric Mobility Europe, och hennes engagemang i elbilskonferenserna EVS och EEVC har gjort att hon har kontakt med världsledande forskare inom elbilsteknik, ett område där Martina själv har stor kunskap.

Till 33-listan