Matavfallet har blivit guld värt

Efterfrågan på avfallsproducerad biogas har förvandlat matavfall till en värdefull resurs som kommunerna numera slåss om.

Det är inte längre bara de kommunala bussarna och sopbilarna som kör på biogas. Efterfrågan ökar även bland privatbilister, vilket har lett till att hushållens matavfall har blivit en eftertraktad vara.

– Idag är det nästan lite slagsmål om materialet mellan anläggningarna. Jag brukar säga att avfallet plötsligt har blivit guld värt. Det gäller för de nya anläggningarna att se över råvarusituationen i förväg, säger biogasforskaren Anna Schnürer vid Sveriges lantbruksuniversitet till Sveriges radio.

Idag är biogas som produceras genom rötning av utsorterat matavfall den typ av biogas som växer snabbast, även om biogas från reningsverken fortfarande är vanligast. En fördel med matavfallet är dock den rena restprodukten, som kan användas på åkrarna som vanligt stallgödsel.

Enligt Sveriges radio tvingas vissa producenter att blanda ut biogasen med fossilgas för att täcka upp när efterfrågan blir för stor. Detta ses dock som en tillfällig lösning för att överbrygga utvecklingstrappan medan marknaden växer.