Matilda Carlsson, 30 år

Kommunikatör, FN:s utvecklingsprogram UNDP

Mästarkommunikatören som sprider kunskap och inspirerar svenskarna till engagemang för FN:s mål
för hållbar utveckling.
Så beskrivs Matilda ­Carlsson som arbetar på FN:s utvecklings­program UNDP. Med ansvar för hemsidan ­
www.globalamålen.se med hundratusentals besökare
­sitter hon på en nyckelposition i Sveriges omställning mot ett hållbart samhälle.