Matilda Jarbin, 29

Hållbarhetschef Godsinlösen Nordic AB (GIAB).

Återanvändningsbolaget GIAB har som affärsidé att hjälpa företag att omvandla avfall till resurs genom reparationer, återanvändning och vidareförsäljning. GIAB:s hållbarhetschef Matilda Jarbin har bidragit starkt både till företagets interna hållbarhetsarbete och till den affärsstrategi som i dag ligger till grund för verksamheten. Matilda har en förmåga att på ett positivt och inspirerande sätt medvetandegöra människor om vikten av en hållbar utveckling. I dag sitter hon både i GIAB:s ledning och styrelse.

Till 33-listan