Mats Segnestam får miljöekonomernas pris

Sidas tidigare miljöchef Mats Segnestam får det prestigefyllda priset "European Practitioner Achievement Award in Applying Environmental Economics". Enligt motiveringen har han visat mod och skicklighet i att framgångsrikt genomföra miljöekonomiska idéer. Mats Segnestam har innehaft en rad framstående internationella miljöpositioner och är även hedersdoktor vid Uppsala Universitet. Priset delas ut vid den internationella konferensen i miljöekonomi, EAERE, vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet den 26 juni.