Mattias Goldmann: Inspirationsarbetet är klart, nu är det dags för verkstad