Mattias Tas, 27 år

Projektledare, Lidl Sverige.

Mattias Tas har en lång meritlista på Lidl Sveriges avdelning Bygg där han de senaste åren på ett framgångsrikt sätt lett Lidl Sveriges hållbarhetsarbete inom fastigheter. Vissa menar att det till stor del är Mattias förtjänst att Lidl lyckats skapa ett butikskoncept som uppfyller kraven för ­högsta nivån inom byggsektorns Breeam-certifiering. Ett projekt som också gav Lidl en plats på toppen av prispallen på Breeam Awards i London år 2017.