Med tillverkning i Kina ska Tesla bli en bil för massmarknaden