Mellanstora kommuner spelar nyckelroll för att minska bilåkandet