Mer än bara trendigt

Den goda smaken är enligt en ny undersökning främsta orsaken till att fler svenskar väljer vegetariskt.

Fazer står bakom rapporten, som omfattar drygt 1000 svenskar och 130 kockar i Fazers smakpanel och den visar att nära en av tre (29 procent) äter mer vegetariskt mat i dag än för några år sedan.

Ökningen är störst bland kvinnor (34 procent) och personer i åldern 23-35 år (33 procent).

Undersökningen visar också på regionala skillnader. 35 procent i mellersta Norrland har ökat andelen vegetarisk till skillnad från boende i norra Mellansverige, där betydligt färre (18 procent) fattat tycke för den gröna maten.

Undersökningen visar även att 21 procent av de svarande vill börja äta mer vegetariskt.

Och smaken har alltså en avgörande betydelse, framgår det, särskilt bland de svarande mellan 36 och 55 år. 44 procent av dem uppger att det är gott med vegetariskt, vilket bidragit till att de äter mer vegetarisk mat.

Bland unga i åldersgruppen 15 till 22 år är miljöaspekten (34 procent) däremot viktigaste anledningen till att de äter mer grönt.

Mest miljömedvetna är respondenterna i övre Norrland där hela 40 procent anger bra miljöval som den främsta anledningen.