Mer begagnat, reparerat och uppgraderat – regeringen tillsätter ny utredning

Mer återanvändning ska ge nya affärsmodeller, företag och fler jobb.

Foto: Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brand_new_second_hand.jpg

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 14 januari.

Under torsdagen beslutade regeringen att tillsätta en ny utredning för att öka begagnathandel, reparation och uppgradering av produkter. Det handlar alltså om övergången till en cirkulär ekonomi. Den särskilda utredaren får i uppdrag att analysera vilka hinder som finns för en ökad återanvändning i samhället och ta fram förslag på styrmedel som kan främja utvecklingen mot ett mer cirkulärt samhälle. Utredare blir Ola Alterå, tidigare centerpartistisk statssekreterare på näringsdepartementet mellan 2006 och 2010.

De styrmedel som Alterå föreslår ska få producenter, företag i mellanledet och konsumenter att satsa mer på handel med begagnade varor och även på att reparera och uppgradera mer. Regeringen ser framför sig en utveckling av nya affärsmodeller, men också framväxten av fler företag och jobb. I fokus för utredningen står konsumentprodukter ”som är särskilt intressanta ur ett resurs- och miljöperspektiv med hänsyn till miljömålen”.

Utredningen ska presenteras senast den 28 februari 2017.