”Mer cirkulär ekonomi nödvändig om Parismålet ska nås”