Mer skydd och bättre lagstiftning efterfrågas i miljömålsarbetet