Så ska metall- och pappersindustrin försöka minska utsläppen

Kan avfall från pappersindustrin bli värdefull råvara för metallindustrin? Det vill ett nytt samarbete mellan metallindustrin och pappersindustrin nu ta reda på.

Metallindustrin och pappersindustrin är de två industrierna med störst miljöpåverkan i Sverige. Nu inleds ett samarbete som kan komma att minska koldioxidutsläppen med 270 000 ton årligen och kraftigt reducera fossilanvändningen i metallindustrin. Tanken är att ta till vara på värdefullt material från massa- och pappersindustrin, främst kol och kalk, och använda dem så råvaror i metallindustrin som i dag är starkt beroende av fossila råvaror. Om projektet lyckas kan massaindustrin undvika deponier på 350 000 ton slam årligen, medan metallindustrin kan minska användandet av kalksten, kol och koks.

Det nya samarbetsprojektet har nu beviljats 10 miljoner kronor i stöd från Vinnova.