Metangas större klimatbov än befarat

Forskarna har underskattat metangasernas klimateffekt. Det menar en forskargrupp från NASA.

Utsläppen av metangaser är en viktigare komponent i växthuseffekten än vad forskarna tidigare trott. Det menar en grupp forskare från NASAs Goddard-institut i New York.

Idag räknar FNs klimatpanel IPCC med att varje kilo metan i atmosfären motsvarar mellan 20 och 25 kilo koldioxid. Den faktiska relationen är i själva verket 33 kilo, menar forskargruppen, som publicerar sina resultat i tidskriften Science. 

Forskargruppen har haft fokus på hur olika växthusgaser påverkar varandra i atmosfären och kört sina modeller med nya ingångsvärden. Att utsläppen av metangaser är mer kraftfull än vad man hittills trott beror bland annat på att de minskar den avkylande effekten från all svaveldioxid.

Enligt forskningsledaren Drew Shindell måste man klassa upp utsläppen enligt de nya rönen och ägna mycket mera politisk uppmärksamhet åt kortlivade luftföroreningar som metan och aerosoler. Det var just detta ämne som diskuterades på Naturvårdsverkets stora luftvårdskonferens i Göteborg förra veckan.