Metanutsläpp från boskap ökar snabbare än vad som tidigare antagits

Allt fler boskap på allt fler platser på jorden har gjort att halten metan i atmosfären stigit betydligt snabbare än vad forskarna tidigare beräknat.

Redan 2011 var metanutsläppen 11 procent högre än vad IPCC uppskattat. Efter en långsam ökning av växthusgasen i atmosfären mellan år 2000 till 2006 har halterna stigit explosionsartat under det senaste decenniet. Mänsklig aktivitet står för två tredjedelar av metanutsläppen som utgjorde 16 procent av de totala utsläppen av växthusgaser under 2015 enligt IPCC. De mänskliga utsläppen kommer huvudsakligen från produktion av olja, kol och naturgas, samt från boskap. På senare år har metanutsläppen ökat kraftigt i utvecklingsregioner som Asien, Afrika och Latinamerika. I USA och Kanada har ökningen avstannat, medan Europa har sett en minskning av metanutsläppen. Det rapporterar The Guardian.