Forskare: Alperna är strösslade med mikroplaster

Världens största studie på mikroplaster i jord visar att de schweiziska alperna är fullkomligt strösslade med plastpartiklar.

Foto alper: Max Pixels

Forskare vid universitetet i Bern gjorde en alarmerande upptäckt när de samlade in jordprover från olika schweiziska nationalparker – över 90 procent av proverna innehöll nämligen mikroplaster. Eftersom nationalparkerna sällan besöks av människor drog forskarna slutsatsen att mikroplasterna, som till 80 procent bestod av bitar mindre än 0,5 mm, hade transporterats dit med vinden.
”Vi blev väldigt förvånade. Vi trodde att vi kanske skulle hitta en eller två bitar, men vi hittade mycket mer än så”, säger forskaren Moritz Bigalke till The Guardian.

Tidigare forskning på mikroplaster har främst fokuserat på förekomsten i haven där plastpartiklarna har visat sig vara skadliga för både flora och fauna. Man har även hittat mikroplaster i kranvatten, flaskvatten, öl, honung och havssalt. Forskning som undersöker mikroplaster i jord har det däremot varit ont om.

Eftersom nästan all plast i Schweiz antingen förbränns eller återvinns tror forskarna att alperna ändå är relativt förskonade från plasterna. Risken för mikroplaster i jorden är enligt dem större i områden med mer bristfällig avfallshantering, alternativt i jordbruksmarker.
”Åkermark gödslas ofta med slam ifrån reningsverk, i vilket man i tidigare studier har funnit mikroplaster. I en annan studie fann man även mikroplaster i gödsel som hade framställts av mat- och trädgårdsavfall”, säger Moritz Bigalke.

Han uppskattar att användningen av avloppsslam som gödsel transporterar mer mikroplaster till jorden än vad som hamnar i haven. Av den anledningen efterlyser forskarna nu ytterligare studier för att ta reda på hur mikroplaster påverkar matproduktionen och hur det tar sig in i näringskedjan.