Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Avfall

Avfallsbranschen: Vässa förslagen om producentansvar för textil

Publicerad: 22 mars 2021, 10:58

Foto: vuk8691 / Getty

Företag och organisationer har nu svarat på regeringens remitterade utredning om producentansvar för textil. Flera aktörer lyfter behovet av internationell harmonisering medan Avfall Sverige vill behålla kontrollen över textil i kommunalt hushållsavfall.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Det återstår en hel del arbete för regeringen innan det går att införa ett producentansvar för textil. Det är intrycket när remissvaren på utredningens förslag kommit in till regeringen.

Återvinningsindustrierna vill att regeringen driver på för att EU:s ekodesigndirektiv även ska omfatta textil. Branschorganisationen ser en risk i att utredningen har fokuserat för lite på materialåtervinningen som en nödvändighet för att textilier inte ska fortsätta att förbrännas. 

Även Ikea vill se en harmonisering på EU-nivå. I sitt remissvar varnar företaget för att bristande styrning av framtida insamlingssystem kan hindra den internationella harmonisering som är ett måste för att klara omställningen till en cirkulär ekonomi. När det i stället blir en nationell reglering vill Ikea att regeringen styr hårdare och inför regler om samråd med producenter för att åstadkomma en större grad av harmonisering när det gäller bland annat rapporteringsformat. 

Enligt Avfall Sverige överensstämmer inte utredningens förslag med branschorganisationens syn att insamling av hushållsavfall som lyder under producentansvaret bör vara kommunernas ansvar. Ett kommunalt insamlingsansvar för textil från hushåll skulle enligt Avfall Sverige ge störst miljö- och samhällsnytta eftersom det innebär ett samlat ansvar för insamling av kommunalt hushållsavfall. Enligt Avfall Sverige bör kommunal insamling vara ett komplement till annan insamling i producenternas regi i till exempel butiker.

Läs alla remissvar

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev