Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Avfall

Så vill regeringen förändra förpackningsinsamlingen

Publicerad: 8 november 2021, 10:08

Förpackningsinsamlingen ska flytta närmare hushållen och i allt väsentligt skötas av kommunerna enligt förslag från regeringen.

Regeringens förslag på att flytta insamlingen av förpackningar närmare hushållen har nu skickats ut till intressenterna för synpunkter.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Under fredagen remitterade regeringen en promemoria med förslag på hur insamlingen av förpackningar ska förbättras. Enligt förslaget ska kommunerna ta över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall, något som de ska få ersättning av från producenternas branschorganisationer. Förslaget berör även insamlingen av förpackningar från verksamheter.

Enligt förslaget ska fastighetsnära insamling av hushållens förpackningar av papper, plast, glas och metall införas etappvis under perioden 2024–2026. Skrymmande förpackningsavfall och förpackningar av ovanliga material ska samlas in via lättillgängliga insamlingsplatser.

Enligt promemorian ska Sverige genomföra avfallsdirektivets minimikrav för utökat producentansvar. I övrigt bygger förslaget till stor del på gällande bestämmelser i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar.

Regeringen anser att förslagen i promemorian innebär en tydligare ansvarsfördelning och att detta ökar förutsättningarna för förbättrat samarbete och i slutändan en ökad återvinning av förpackningar som leder till lägre koldioxidutsläpp.

”Vi måste ta vara på våra resurser bättre och se till att minska uttaget av nya råvaror. Därför måste det vara enkelt för människor att återvinna. Det nya förslaget för insamling lägger en bra grund för det”, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i en kommentar.

Synpunkter på förslaget kan lämnas till den 7 februari 2022.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev