torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Avfall

Saknas för återbruk: Standarder, mod och ”decimeterflexibilitet”

Publicerad: 2 maj 2023, 09:45

Det finns en lång rad hinder för återbruk inom byggsektorn, men det finns också sätt att komma framåt. På bilden NCC:s renovering och ombyggnad av Spritfabriken i Eslöv.

Foto: Mattias de Frumerie

Ett examensarbete vid KTH går till botten med vad som krävs för att mer byggmaterial ska återbrukas. Det är en lång lista med saker som behöver förändras för att lämna det linjära byggandet. Läs också checklistan för dem som ska starta återbruksprojekt.

Ämnen i artikeln:

Koldioxidutsläpp

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


När Niklas Fröberg gjorde sitt examensarbete inom hållbar samhällsplanering och stadsutformning vid Kungliga tekniska högskolan valde han att analysera möjligheter och hinder för ett ökat återbruk av bygg- och rivningsmaterial på lokal nivå. Efter en litteraturstudie om forskningen på området har han intervjuat kommunala och privata aktörer i byggbranschen och kommer med ett antal rekommendationer.

Enligt examensarbetet genererades 14,6 miljoner ton bygg- och rivningsavfall i Sverige år 2020, vilket motsvarar ungefär 40 procent av landets totala avfall utom gruvavfall. Så varför används inte mer av denna resurs i nya byggnader?

Examensarbetet visar på hela 37 olika sorters utmaningar i hela planerings- och byggkedjan som kommer från litteraturstudien. Efter intervjustudien kunde Niklas Fröberg addera ytterligare sex utmaningar. Han har delat upp dem efter olika kategorier: Först kommer strukturella, sociokulturella, politiska och logistiska utmaningar och sådana som har att göra med information och kommunikation. Sedan följer institutionella och reglerande, ekonomiska och designtekniska utmaningar.

Krävs flexibilitet

Det är alltså en diger lista, men några grundproblem är att återbruk inte finns med i planeringsprocessen från början, att det ger merkostnader att transportera och lagra använt byggmaterial och att regelverk dessutom lägger hinder i vägen. Till exempel kan ett fasadmaterial tillgängligt för återbruk vara av annat slag än det som fanns i plandokumenten. Det kanske till och med påverkar byggnadens höjd på marginalen, något som enligt en intervjuad inte skulle behöva vara ett problem, om det fanns vad personen kallar för "decimeterflexibilitet".

Den som vill använda återbrukat material i enskilda byggprojekt behöver enligt Niklas Fröberg tänka på följande:

1. Ta fram en tydlig vision, till exempel del eller andel som ska vara återbrukad.

2. Identifiera vilka kompetenser som behövs – rekrytera vid behov.

3. Säkra tillgång till material tidigt i processen.

4. Var tydlig med visionen vid upphandling av entreprenad eller liknande.

5. Involvera kommunen tidigt i processen.

6. För dialog mellan aktörerna kontinuerligt under processen för att kunna tackla utmaningar effektivt.

Läs examensarbetet.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev