Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag24.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Avfall

Ställ hårdare krav på producenter för att öka avfallsinsamlingen

Publicerad: 21 Februari 2018, 08:13

Läkemedelsrester får inte hamna på åkrarna vid slamspridning, skriver Kristina Yngwe och Rickard Nordin i en replik till bland andra Avfall Sverige.

Foto: Wikimedia Commons och riksdagen

REPLIK Centerpartiet vill införa mål om att öka insamlingen av matavfall. I en replik till Avfall Sverige med flera skriver Centerpartiets Kristina Yngwe och Rickard Nordin hur de menar att mer matavfall ska tas om hand.


Centerpartiet delar debattörernas syn om att allt matavfall ska tas om hand. Slängd mat är ett slöseri med jordens resurser och leder till onödig påverkan på klimatet och bidrar till övergödningen. Ungefär en tredjedel av den mat som produceras går direkt i soporna och var femte matkasse som vi köper med oss hem från affären går rakt ner i soporna. Det är inte rimligt att det ska vara så.

Precis som debattörerna skriver så har Centerpartiet länge drivit på för att öka insamlingen av matavfall. Alliansregeringen gav Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett treårigt uppdrag tillsammans för att minska matsvinnet. Vi har också i riksdagen föreslagit att införa ett mål om att öka insamlingsgraden av biologiskt nedbrytbart avfall.

Centerpartiet vill dessutom införa ett etappmål likt det förslag Naturvårdsverket tidigare har tagit fram, för att möjliggöra uppföljning. Förslaget innebär att matavfallet ska minska till år 2020 med 20 procent jämfört med år 2010. Vi har också lagt fram förslag om att införa en kretsloppspremie för biogas. Att använda matavfall till produktion av biogas är ett bra sätt att minska användning av fossila bränslen och samtidigt undvika att matavfallet går till spillo.

Producenterna har en viktig roll att spela. Därför vill vi se ökade krav på dessa för avfallsinsamlingen.

Redan under Alliansregeringen skärpte vi målen för insamling och återvinning, höjde kraven på de som producerar varor och förpackningar att erbjuda bättre insamlingssystem, gav kommunerna en starkare roll och myndigheterna verktyg för bättre uppföljning av om målen nås.

Tyvärr valde den rödgröna regeringen att så snart den tillträdde avbryta arbetet både med de nya miljömålen och de skärpta servicekraven. Efter snart fyra år av utredningar, rundabordssamtal och oklara besked kan vi konstatera att inga förbättringar, varken för miljö eller service har skett. Det är olyckligt.

För att styra mot en mer hållbar resursanvändning är en grön skatteväxling central för Centerpartiet. Genom att växla miljöskatter mot sänkt skatt på arbete sjunker också de höga kostnaderna för att anställa och arbeta. Svenska företags konkurrenskraft stärks då samtidigt som vi rustar ekonomin för den globala gröna omställningen. Ett av de sätt vi kan använda för att skatteväxla är med hjälp av en skatt på förbränning av avfall. Liknande avgifter finns i flera andra EU-länder. Skatten kan utformas så att avdrag medges för avfall som sorteras ut och förs från förbränningsanläggningen.

För Centerpartiet är det också självklart att sträva efter att sluta kretsloppen, återvinna material och naturresurser och recirkulera slam och fosfor. Att återföra slam från kommunala reningsverk till åkermark är en metod som har använts i många år för att tillföra näring till åkermark. Men det är viktigt att detta sker så att läkemedelsrester och farliga ämnen inte tillförs åkrarna. I Centerpartiets satsning på en ”Blå miljard” som beskrivs i vår budgetmotion för 2018 finns en rad förslag för att minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön.

Centerpartiet har länge haft höga ambitioner för att utveckla kretsloppssamhället. Det kommer vi fortsätta att ha. Våra förslag är effektiva, ger resultat och skulle minska utsläppen och göra Sverige grönare. Efter valet 2018 tar vi gärna på oss den gula ledartröjan och ställer om Sverige till ett grönt samhälle.

Kristina Yngwe (C), miljöpolitisk talesperson Rickard Nordin (C), klimatpolitisk talesperson

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.