söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Avfall

Undersökning: Svårare att återvinna schaktmassor

Publicerad: 6 december 2021, 10:24

Trots att det inte gjorts några lagändringar anser åtta av tio att det blivit svårare att återvinna schaktmassor. Det framgår av en enkät med 700 personer som Massbalans och Pinpointer genomfört. Foto: sewer11

Trots att reglerna inte ändrats menar åtta av tio att det blivit svårare att återvinna schaktmassor i Sverige. Det framkommer av enkätsvar med över 700 personer från byggbranschen, forskare, miljöhandläggare, beställare och återvinnare.

Ämnen i artikeln:

SverigeStorbritannienAvfallÅteranvändningCirkulär EkonomiÅtervinningByggbranschenMiljöbrott

Jesper Saltebro

jesper.saltebro@aktuellhallbarhet.se


Enligt en ny undersökning om schaktmassor svarar 82 procent att det blivit svårare att återvinna material i Sverige – trots att reglerna inte ändrats. Samtidigt framkommer att fler än nio av tio vill förenkla återvinningen och ha samma vägledning i hela Sverige.

”Det finns en falsk myt som säger att miljöinspektörerna är motståndare till återvinning och att det är anledningen till att Sverige ligger så långt efter andra länder avseende återvinning inom byggbranschen. Sanningen är att det råder stor samsyn bland byggare, återvinnare, beställare och miljöinspektörer”, säger Carl Zide på Massbalans som gjort undersökningen, i en kommentar.

Varannan tillfrågad menar att största hindret för återvunna schaktmassor är administrationen. Därefter kommer svårigheter att göra anmälan och oklarheter kring vad som går att återvinna. Endast sju procent anser att det i dag inte finns några hinder för återvinning. Det finns också stor enighet kring att anmälningsförfarandet borde digitaliseras och att mer resurser bör läggas på miljötillsyn för att upptäcka miljöbrott.

Enligt statistiken är Sverige bland de sämsta i Europa på återvinning av ballastmaterial, 2 procent jämfört med Storbritannien och Belgiens 20 procent. Carl Zide på Massbalans menar att Sveriges avsaknad av allmänna regler, samordnad tillsyn och end-of-waste-kriterier är möjliga förklaringar.

Av de mer än 700 tillfrågade respondenterna kommer knappt 400 från bygg- och anläggningsbranschen. Undersökningen genomfördes i september och oktober.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev