söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald ökar skördarna

Publicerad: 17 oktober 2019, 09:41

Att ha många olika pollinerare och många olika fiender till skadegörare i ett odlingslandskap kan öka skördarna dramatiskt, enligt en omfattande internationell studie.

Ämnen i artikeln:

Biodiversitet

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Studien som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science Advances omfattar över hundra forskare från hela världen och data från cirka 1 500 jordbruksfält – från kaffeplantager i Indien till sädesfält i USA, mangoplanteringar i Sydafrika och rapsfält i Sverige. Från Sverige har fem forskare deltagit, vid Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet. En av dem är Henrik Smith, professor i zooekologi och föreståndare på Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet.
”Jag blev förvånad över att effekten av antalet olika arter var så stark. Resultaten visar på vikten av att bibehålla biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, inte bara för arternas egen skull, utan även för att bibehålla ekosystemtjänster som är viktiga för jordbruksproduktionen”, säger han i en kommentar.

I studien har forskare undersökt hur två olika ekosystemtjänster, pollination samt naturlig biologisk kontroll av skadegörare, påverkas av om det är en mångfald av arter som utför dem. I bägge fallen blir effekten bättre när det är flera arter som utför tjänsterna, med följd att avkastningen blir högre.

Att stora åkrar premierats på bekostnad av till exempel ängs- och betesmarker har enligt forskarna därmed slagit tillbaka mot jordbruket i form av mindre skördar. Den nya kunskapen ger dock möjligheten att återigen öka skördarna genom att satsa på att gynna biologisk mångfald i odlingslandskapet. Att minska användningen av bekämpningsmedel kan öka mångfalden samtidigt som ökad mångfald kan minska behovet av bekämpningsmedel.

Henrik Smith efterlyser nu mer forskning som undersöker hur studiens resultat kan översättas till olika regioner och odlingssystem.
”I förlängningen hoppas vi att detta inspirerar till att den biologiska mångfalden ses som en integrerad del av ett framtida hållbart jordbruk”, säger han.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev