tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Biologisk mångfald

Nya kunskapsstöd för planering av våtmarker

Publicerad: 2 februari 2022, 10:22

Våtmarker är viktiga för den biologiska mångfalden och för klimatet.

Foto: Drakuliren/Getty

Naturvårdsverket, SMHI och SGU har tagit fram nya kunskapsstöd som kan användas vid anläggning och restaurering av våtmarker.

Ämnen i artikeln:

Klimatanpassning

Karin Tideström

karin.tidestrom@aktuellhallbarhet.se


Lagom till internationella våtmarksdagen har Naturvårdsverket tagit fram nya kunskapsstöd för anläggning och restaurering av våtmarker.

Det är Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) som har fått uppdraget att sammanställa kunskap utifrån sina respektive perspektiv. Tanken är att informationen ska ge stöd för att bedöma en plats effekter på våtmarksprojekt.

Kunskapsstöden riktar sig till alla som arbetar med att skydda, restaurera eller anlägga våtmarker, till exempel länsstyrelser eller personer som arbetar med lokala naturvårdsprojekt, Lona-projekt.

Bland annat kan de fungera som stöd vid bedömning av vilka våtmarkstyper som är effektiva mot översvämningar och hur geologin påverkar förutsättningarna på en tilltänkt åtgärdsplats.

SMHI bidrar med kunskap om ytvatten och SGU med kunskap om grundvatten.

– Många som arbetar med våtmarker är biologer. SMHI och SGU bidrar här med sina expertkunskaper om hur våtmarker påverkas av vatten, vilka möjligheter som finns och vad man kan riskera, säger Eva Amnéus Mattisson, projektledare, Naturvårdsverket.

Att restaurera våtmarker, särskilt torvmarker, är en enkel och effektiv åtgärd för att minska växthusgasutsläpp och stärka den biologiska mångfalden.

Läs kunskapsstöden här:

SHMI:s kunskapsbank om våtmarker

SGU:s handledning för våtmarksåtgärder   

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev