söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Biologisk mångfald

Nya satsningar på restaurering av ängs- och betesmarker samt våtmarker

Publicerad: 11 mars 2022, 10:11

Ersättningar till restaurering av ängs- och betesmarker ska enligt förslaget hanteras i ett samlat nationellt program.

Foto: Getty

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att inrätta ett samlat nationellt program för ersättning till restaurering av ängs- och betesmarker, naturvårdsbränning i vissa ängs- och betesmarker.


Karin Tideström

karin.tidestrom@aktuellhallbarhet.se


Programmet omfattar även lövtäkt i ängs- och betesmarker samt slåtter av vissa ”hävdberoende myrmarker”. Ersättningarna ska kunna sökas av lantbrukare och andra markförvaltare och betalas ut från och med år 2023.

”Regeringen vill även minska krånglet för den som söker ersättning och göra det lättare för myndigheterna att hantera den här typen av ersättningar”, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i en kommentar.

De åtgärder som nu föreslås hanteras i det nationella programmet har tidigare funnits med i genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Sverige. Naturvårdsverket ska lämna sitt förslag till regeringen senast 15 september 2022. Hela uppdraget ska slutredovisas 1 februari 2023.

Naturvårdsverket fördelar samtidigt också över 70 miljoner kronor till landets länsstyrelser för våtmarksåtgärder under 2022. Bidragen går till projekt i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Länsstyrelserna har även ansökt om bidrag för 2023 och 2024 och totalt omfattar beslutet cirka 140 miljoner kronor.

”Vi försöker också bidra till en långsiktig finansiering eftersom det oftast tar flera år från idé till resultat”, säger Conny Jacobson, handläggare på Naturvårdsverket, i en kommentar.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev