söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Biologisk mångfald

Riksdagsbeslutet som kan slå hårt mot den biologiska mångfalden

Publicerad: 26 juni 2014, 10:06

När riksdagen klubbade regeringens strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster under tisdagen ingick även en kontroversiell lagändring.

Ämnen i artikeln:

LrfNaturskyddsföreningenBiodiversitet

Ändringen innebär att det blir lättare för bönder att få dispens från biotopskyddet. Stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar kan vara små oaser för djur och växter men samtidigt ett hinder för bönder som vill ta sig fram med större maskiner eller odla mer effektivt. Dispens för att fylla igen och ta bort skyddade naturområden ska ges om företaget kan visa att det leder till lägre kostnader och högre avkastning. Enligt regeringen ska dock dispens främst ges för biotopskyddsområden som är vanliga eller med ringa naturvärden.

Naturskyddsföreningen har kritiserat förslaget för att det hotar den biologiska mångfalden.
– I de här små högarna och murarna finns de sista steklarna som kan bekämpa skadeinsekter. Man får bort ännu mer av det som ger variation och det naturliga systemet för pollinering och skadedjursbekämpning, sade Naturskyddsföreningens vice ordförande och skogstalesperson Karin Åström tidigare i år.

LRF kallade beslutet glädjande.
– Det är inte rimligt att man aldrig ska få ta bort odlingshinder oavsett hur vanliga de är i landskapet och oavsett hur stort behovet är för jordbruket. Nu förändras detta och det är bra för både jordbruket och miljön. Det största hotet mot naturvärdena i områden med mycket odlingshinder är ofta att marken upphör att brukas. I sådana områden kan små förändringar också minska risken för markpackning och göra hantering av gödsel och växtskyddsmedel effektivare, kommenterar LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson.

Ändringen börjar gälla 1 september i år.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev