söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Biologisk mångfald

Sveaskog redovisar del av nationalpark som egna avsättningar

Publicerad: 22 mars 2021, 11:07

Det rödbruna området norr om Angsjön på Sveaskogs karta ligger dels utanför den gröna linjen som markerar den yttre gränsen för skogsbolagets markinnehav. Dels mitt i Björnlandets nationalpark. Nationalparker inrättas på mark som ägs av staten. Fotot är från Björnlandets nationalpark. Foto: Skärmdumpar / Wikimedia commons

Sveaskog redovisar en del av en nationalpark som egna avsättningar på sin egen karttjänst. Det kan Aktuell Hållbarhet nu avslöja. Sveaskog hänvisar till ett tekniskt fel.

Ämnen i artikeln:

Biodiversitet

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Även i Västerbotten tycks Sveaskog ha ritat in mark som inte tillhör dem själva i sina egna naturvårdsavsättningar, på den egna öppna karttjänsten. Den här gången handlar det om Björnlandets nationalpark. 

På fredagen berättade Aktuell Hållbarhet om anklagelser att det statliga skogsbolaget Sveaskogs ekopark Hornsö i östra Småland felaktigt inkluderat mark i ett naturreservat som ägs av Naturvårdsverket i skogsbolagets egna naturvårdsavsättningar. Sveaskogs naturvårdschef Peter Bergman uppgav då till Aktuell Hållbarhet att bolaget var överens med myndigheterna om att räkna med reservatet i ekoparken, men att området inte ingår i Sveaskogs totala naturvårdsareal.

– Då vi bara räknar med skogar vi äger i våra totala naturvårdsavsättningar så ska dessa inte visas på kartan, sade Peter Bergman till Aktuell Hållbarhet.

Aktuell Hållbarhet kan nu avslöja att Sveaskog redovisar nationalparksmark som egna avsättningar, i Björnlandets nationalpark, Åsele kommun i Västerbotten. 

Nationalparksmark ska per definition tillhöra staten, det regleras i miljöbalkens sjunde kapitel. Men i Sveaskogs öppna karttjänst över bolagets markinnehav är en del av nationalparken markerad som naturvårdsskog i kategorin ”nyckelbiotoper, reservat (ej utbytbara)”. Detta trots att karttjänsten samtidigt visar att området ligger utanför gränsen för Sveaskogs markinnehav.

Så här svarar Peter Bergman Aktuell Hållbarhet om de nya uppgifterna.

Äger ni fortfarande skogar i Björnlandets nationalpark?

– Nej.

Om inte, varför exponeras då dessa naturvårdsskogar på er egen karttjänst?

– Tyvärr har vi just nu ett tekniskt fel som gör att vår kartfunktion för tillfället felaktigt visar enstaka reservat som är avyttrade till andra markägare som ”våra” naturvårdsskogar. Felsökning pågår och funktionsfelet kommer att åtgärdas och vi kommer att förtydliga detta på hemsidan.

Vad är det för typ av tekniskt fel och hur har det uppkommit?  

– Sveaskogs webbkartor visar bilder som hämtas från en stor databas. Exakt vad som visas, definieras tekniskt med en programkod som också anger hur det ska visas med färger, texter etcetera. I nuvarande programkod finns ett fel som leder till att marker som vi tidigare ägt, men därefter sålt för att det bildas reservat, visas på kartan. Vi arbetar för att justera det och framför allt förtydliga detta på hemsidan. 

Hur räknar ni fram era totala avsättningar naturvårdsskogar i hela Sverige?

– När vi sammanställer och rapporterar våra totala avsättningar till olika myndigheter räknar vi enbart samman arealer som vi äger. Kartfunktionen på hemsidan är enbart till för att visualisera vårt innehav, och ligger inte till grund för hur vi sammanställer eller rapporterar våra avsättningar till aktuella myndigheter.

Bild 1/2  Skärmdump från Sveaskogs karttjänst. Foto: Aktuell Hållbarhet

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev