Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Biologisk mångfald

”Tydligare regler krävs för skydd av biologisk mångfald”

Publicerad: 30 november 2018, 08:59

I jordbruket måste ersättningarna till naturvårdande insatser öka, skriver Karolina Skog och Rebecka Le Moine

Foto: Mostphotos/Miljöpartiet

BIOLOGISK MÅNGFALD Inget av Nagoyamålen kommer att nås till 2020. Nu behövs tydliga gemensamma regler för vad som ska skyddas och bättre uppföljning, skriver Karolina Skog och Rebecka Le Moine.


De senaste fyra decennierna har mängden vilda ryggradsdjur i världen minskat med 60 procent. Där det tidigare fanns tio djur, finns nu bara fyra kvar. Världens länder samlas just nu för att tillsammans hitta vägar för att bryta denna utveckling inom ramen för konventionen om biologisk mångfald. Något som redan kommit ut från mötet är en tydlig signal om att det börjar bli riktigt bråttom. Vid nästa möte kommer förnyade mål tas fram som ska ersätta de nuvarande Nagoya-målen. Miljöpartiet vill ta ledarrollen i arbetet med att få fram starka, konkreta mål för vad som krävs för att säkra den biologiska mångfaldens överlevnad.

Allt liv hänger samman. Vi människor är beroende av naturen och de tjänster som den ger oss alldeles gratis. Naturen förser oss med rent vatten, mat och medicin. Utöver det moraliska ansvaret att skydda naturen finns därför mycket starka ekonomiska argument att gå till handling. Att låta den förlust av arter som pågår fortsätta utan att agera innebär ett ekonomiskt risktagande.

Vi måste förstå att vi ligger efter. År av att ha försummat det viktiga arbetet med att bevara biologisk mångfald och fungerande ekosystem kommer stå oss dyrt. Ju längre vi väntar med att investera i planetens välmående, desto dyrare kommer det att bli.

Den biologiska mångfalden hotas av kemiska ämnen, av klimatförändringar, men inte minst av minskat livsutrymme och att marker degraderas. Det finns gränser för hur mycket av planetens yta vi människor kan uppta utan att det bär med sig förödande konsekvenser för naturen. Exakt var den gränsen går är svår att förutspå, men det finns all anledning att använda sig av försiktighetsprincipen. Minskningen med 60 procent på fyrtio år är ett underkännande av mänsklighetens förvaltaransvar.

Till stor del har minskningen skett på grund av habitatförlust. Djuren förlorar sina boplatser, och det råder nu akut bostadsbrist för många arter. Därför är det väldigt viktigt att de ytrelaterade målen för hur mycket varje nation ska eftersträva att skydda verkligen nås. Tyvärr kommer inget av Nagoyamålen att uppnås till 2020, som beslutat. Nu behövs tydliga gemensamma regler för vad som ska skyddas och bättre uppföljning. Det måste vara tydligt att alla länder och alla aktörer måste göra mer för att målen ska nås.

Vid sidan om att skydda den mest värdefulla naturen är hållbart bruk avgörande. Det kräver en politik som gynnar de miljöhjältar som skapar en rik natur genom sitt sätt att sköta marken. I jordbruket måste ersättningarna till naturvårdande insatser öka, i skogsbruket behöver de utvecklas. Farliga kemikalier och konstgödsel måste minska drastiskt. Framåt kommer det även behövas åtgärder för att restaurera och återskapa värdefull natur.

Viss makt att påverka utvecklingen finns hos investerare och konsumenter. Det kan bli mycket viktigt i ett läge då den globala politiska utvecklingen går i negativ riktning, ur naturens perspektiv. Information om vilka följder vår konsumtion har på naturen behöver stärkas. En färsk rapport från PRINCE-projektet visar tydligt att vår konsumtion av produkter som kött, soja och palmolja har direkt samband med avskogning i Sydamerika och Asien. Flera av dessa varor kan produceras i Sverige på ett mer hållbart sätt. Konsumenter måste få full tillgång till information om varors miljöpåverkan, inklusive den biologiska mångfalden. Den offentliga upphandlingen har ett särskilt stort ansvar att ta och kan sätta press på producenter. Samtidigt som vi strävar efter att göra det lätt att göra rätt, måste det ibland bli omöjligt att göra fel. Exempelvis ska kemikalier som skadar människor och natur inte nå butikshyllorna.

Utmaningarna är enorma, läget är akut. Samtidigt som det är av yttersta vikt att agera nu, är det faktiskt en utmaning som kan antas med glädje, eftersom de resultat som kan uppnås både är synliga och kännbara. Vackra ängsmarker, magiska skyddade gammelskogar, och badvänliga restaurerade sjöar. Solidaritet med allt liv, nu och i framtiden, det är det vi står för. Vår generations främsta ansvar är att lämna efter oss en rik och levande planet för att berika framtida generationers liv.

Karolina Skog, miljöminister (MP), Rebecka Le Moine, talesperson för biologisk mångfald (MP)

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.