lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cirkulär ekonomi

”Cirkulär ekonomi får inte fastna i enskilda frågor”

Publicerad: 28 september 2018, 05:14

Delegationen för cirkulär ekonomi få inte fastna i särlösningar, skriver Pär Larshans och Anders Kihl på Ragn-Sells.

Foto: Ragn-Sells

REPLIK Den nytillsatta delegationen för cirkulär ekonomi får inte missa helheten, skriver företrädare för Ragn-Sells med anledning av att Ikem efterfrågar konkreta åtgärder och tydliga mål för plaståtervinning.


Den nytillsatta delegationen för cirkulär ekonomi måste snabbt föreslå konkreta åtgärder och tydliga mål för plaståtervinning, skriver Carl Eckerdal och Nils Hannerz på Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (Ikem) i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet. Bland annat efterlyser de en upprensning av lagar och regler som hindrar framväxten av en verklig marknad byggd på cirkulär ekonomi.

Det är utmärkta ambitioner som vi på miljöföretaget Ragn-Sells välkomnar och ställer oss bakom. Samtidigt behöver delegationen tydligt fokusera på helheten, systemfrågan, så att den inte riskerar att fastna i särlösningar för enskilda problemområden.

Även om det är viktigt att nå större cirkularitet för plaster blir bilden en annan när man zoomar ut perspektivet. Fram till år 2050 kommer vi att ha byggt en ny miljonstad var sjätte dag någonstans i världen. Det kräver ansvarsfull gruvdrift, men parallellt måste vi värna de resurser som en gång har tagits upp från jordskorpan – och det är här cirkulär ekonomi kommer in som ett nytt sätt att producera varor och tjänster.

Cirkulär ekonomi kan bli en fantastisk exportmöjlighet för Sverige, som samtidigt kan se till att värdefulla resurser inte går förlorade ur kretsloppet. Bara inom EU är i dag 27 ämnen upptagna på unionens lista över kritiska råvaror som vi riskerar att ha för lite av, eller redan upplever brist på. Det handlar om allt från fosfor, jordbrukets viktigaste näringsämne som är avgörande för matproduktionen, till sällsynta jordartsmetaller som krävs för att bygga den teknologi som den viktiga digitaliseringen kräver.

Det är alltså inte möjligt att bara köra på med nybrytning av exempelvis dessa 27 ämnen, utan vi måste gå i riktning mot cirkularitet genom riktig återvinning. Bara så kan vi gå över från en fossil ekonomi till en utan fossila bränslen. Därför måste delegationen för cirkulär ekonomi ha ett tydligt resursfokus som börjar redan i designfasen, så att vi kan få långsiktig maximal nytta av de resurser vi redan har i omlopp.

I ett första skede behöver delegationen lägga fokus på principer för återföring, just för att vi inte ska försöka lösa en fråga åt gången vilket oftast bara skapar nya problem. Vi ser tre principer som vägledande i det fortsatta arbetet mot cirkularitet:

1. Säkerställ att inga resurser förspills, utan att de lösningar som tas fram för återföring på riktigt ersätter jungfrulig brytning. Detta gäller i första hand våra mest kritiska resurser.

2. Se till att vi fasar ut de gifter vi har pumpat in i kretsloppet under hundratals år av industrialisering.

3. Framför allt: Garantera att vi återför resurserna på ett sätt som innebär att vi slutar skjuta miljöskulder framför oss och låta kommande generationer ta hand om notan.

Om bara fyra materialflöden i världen blev cirkulära skulle världens klimatutsläpp kapas med 514 megaton koldioxidekvivalenter, visade en uppmärksammad rapport från Material Economics åt finländska Sitra i somras. Förutom plast handlar det om stål, aluminium och cement. Om vi tvärtom misslyckas med att ställa om dessa fyra till cirkularitet kommer de tillsammans att ge upphov till klimatutsläpp som ligger långt över Parisavtalets klimatbudget – vilket gör det fullständigt omöjligt att klara tvågradersmålet.

Det är alltså inga överord att prata om en ödesfråga för mänskligheten. Därför håller vi med om att plast är viktigt, men ännu viktigare är att snabbt få principer för resursåterföring på plats i stället för att gripa in i enskilda flöden. Bara så kan vi uppfylla våra åtaganden enligt Parisavtalet, dra nytta av digitaliseringens kraft och klara övergången till en fossilfri ekonomi.

Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells, och Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef, Ragn-Sells

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev