Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cirkulär ekonomi

”Digitalisering nödvändig för cirkulära flöden i byggsektorn”

Publicerad: 18 januari 2018, 06:00

DEBATT Byggbranschen står för ungefär en tredjedel av allt avfall som produceras i världen, men även här hemma i Sverige. Branschen kännetecknas inte bara av att den är resurskrävande utan även av att den är väldigt regional och fragmenterad. Därför är det nödvändigt med ökad digitalisering och samverkan för att minska avfallet i byggbranschen, skriver Loop Rocks vd Anders Torell.


Mycket står på spel för samhället och naturen när den mest resurskrävande industrin av dem alla står inför en grundläggande omställning. För byggbranschen behöver en omstart. På område efter område släpar utvecklingen efter i jämförelse med andra industrier. Ett digitalt fokus är nödvändigt för att göra branschen mer hållbar och cirkulär.

Bygg- och konstruktionsbranschen står för ungefär en tredjedel av allt avfall som produceras i världen och även i Sverige. En siffra som skulle minska avsevärt om fler aktörer samarbetade och optimerade sina processer bättre med varandra. Den digitala infrastrukturen finns redan på plats men alla aktörer har ännu inte hoppat på tåget.

I ett samhällsperspektiv fyller industrin en fundamental roll eftersom alla länder behöver vägar, hus och fabriker. Byggbranschen kännetecknas av att den är regional, fragmenterad och väldigt resurskrävande.

Regional i och med att verksamma byggbolag generellt sett är väldigt lokala. När jag är ute och pratar förvånas många av faktumet att Skanska, Sveriges största byggbolag har en marknadsandel om cirka sju procent. Det är en fragmenterad marknad helt enkelt.

Att marknaden är så pass splittrad ställer höga krav på den digitala omställningen. Digitala lösningar som skapas måste anpassas efter såväl den lilla snickaren som det större byggbolaget om de verkligen ska ha potential att lyckas. Den kritiska massan kan inte nås annars.

EU-parlamentet menar att branschen måste bli bättre på att anamma ny teknologi och mer energieffektiva lösningar för att kunna möta morgondagens utmaningar. Industrin är den enskilt mest resurskrävande i Europa, även här med en tredjedel av allt genererat avfall.

Byggbranschen är också den enda industrin, ihop med jakt- och fiske, som visat en negativ produktivitetsutveckling de senaste tio åren, enligt siffror från McKinsey presenterade under World Economic Forum. Konsultfirman påpekar också att sektorn är en av de minst digitaliserade. På område efter område släpar byggbranschen efter och ovanstående pusselbitar hör ihop.

Tidigare undersökningar visar bland annat byggvaror i snitt förflyttas sju gånger innan de används. En siffra som skulle sjunka avsevärt om fler aktörer hade samma digitala system för masshanteringen, till skillnad från dagens situation där de flesta byggbolag har egna system.

Digitaliseringen spelar en väsentlig roll i branschens nödvändiga utveckling; för att på ett mer effektivt sätt bidra till samhällets utveckling, men framför allt för att göra det på ett hållbart sätt. Att nya digitala lösningar kan få stor effekt visar inte minst Loop Rocks, Nordens första marknadsplats för återanvända byggmassor. Tjänsten skapar nya samarbeten byggföretag emellan och ser till att synergier som inte tidigare fanns tillgängliga uppstår.

Loop Rocks är ett exempel på hur digital teknik kan bidra till att branschens miljöpåverkan tydligt minskar genom att på ett enkelt och transparent sätt skapa digitala möjligheter för företag och privatperson att ta emot eller skeppa iväg återanvända byggmassor. Jag är övertygad om att digitaliseringen är den enskilt viktigaste frågan för byggbranschen om vi ska få ner mängden avfall och sänka graden av tomma transporter och oanvända maskiner.

Tillsammans kan vi få bukt med ineffektiva arbetssätt. Allt vi behöver nu är att industrin visar vägen och gemensamt anammar digitala lösningar som kan bidra till en cirkulär användning av de råmaterial som krävs för att bygga morgondagens samhälle.

Anders Torell, vd, Loop Rocks

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev