Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cirkulär ekonomi

EU-topparna: ”Så fixar vi en cirkulär ekonomi”

Publicerad: 4 juni 2015, 08:07

EU:s import av råvaror är sex gånger större än exporten. Nu är det dags att ändra på det. Vi lovar att lägga fram ett ambitiöst paket för cirkulär ekonomi före årsskiftet, skriver fyra EU-kommissionärer på Miljöaktuellt debatt.


Ämnen i artikeln:

Cirkulär EkonomiEu

”Europa är rikt på kunskaper och kompetens och fattigt på resurser. När det gäller affärer, liksom i livet, bör vi utnyttja våra starka sidor och skydda våra svaga punkter, men trots det importerar EU sex gånger mer råvaror och naturresurser än man exporterar.

Vi konsumerar förnybara resurser 50 % snabbare än de kan ersättas, vilket innebär både ett ohållbart tryck på vår miljö och ett hot mot den europeiska industrin. Den globala medelklassen beräknas öka med 4 miljarder människor till 2035. Man behöver inte mycket fantasi för att förstå vad det skulle innebära för användningen av naturresurser, råvarupriser, avfallsproduktion och utsläpp av växthusgaser.

Redan i dag fylls haven på med 500 kilo avfall per sekund, vilket är den genomsnittliga mängd avfall som produceras under ett år av en europeisk medborgare. Det mesta av det avfallet är plast. Detta är inte bara ett miljöproblem, och en enorm kostnad för sektorer som turism eller fiske. Nej, detta är också ett fullständigt ekonomiskt vansinne, eftersom avfallet i stället skulle kunna återanvändas, materialåtervinnas eller användas som en viktig energikälla, vilket samtidigt skulle minska våra koldioxidutsläpp.

Enligt stiftelsen Ellen MacArthur Foundation är dagens avskrivningstid för fysiska produkter bara fyra år, varefter endast 40 % av materialet återanvänds eller materialåtervinns till ett värde av bara 3 % av deras ursprungliga värde. Vi behöver nya materialnormer, marknader för sekundärt material och ett förbättrat system för materialåtervinning. Produkter bör utformas så att de är hållbara, kan delas, återanvändas, repareras och materialåtervinnas.

Endast 40 % av materialet i det kommunala fasta avfallet i EU:s 28 medlemsstater materialåtervinns, 25 % bränns med energiutvinning och resten går till deponier. Även i fråga om materialflöden där materialåtervinningen anses framgångsrik (PET, stål, papper) försvinner så mycket som 75 % av värdet under den första cykeln. 33 % av livsmedlen går till spillo längs värdekedjan, och när det gäller frukt och grönsaker så mycket som 46 %. Detta måste ändras.

Det är dags att ändra kurs. Européerna är världsberömda för innovation, för sin kompetens och sin förmåga att lösa svåra frågor. Framför allt är vi berömda för att sprida våra kunskaper och samla våra resurser. Under 50 år har denna kapacitet gjort oss till en ekonomisk världsmakt. I dag är europeiska företag världsledare inom den gröna ekonomin. Tillsammans har de en tredjedel av den globala marknaden för miljöteknik, som är värd en biljon euro och som förväntas fördubblas fram till 2020.

Det är dags att inleda ett europatäckande samtal om hur man bäst ska övergå till en mer cirkulär ekonomi. Vi måste frigöra oss från modellen ”utvinna, använda, slänga” som legat till grund för ekonomiska teorier. Vi måste få ökad förståelse för en ny modell som siktar på att bevara och upprätthålla värdet av alla resurser i stället för att bara konsumera dem.

Därför lägger kommissionen fram ett nytt och mer ambitiöst paket om cirkulär ekonomi före årsskiftet. Paketet kommer att inriktas på vår avfallspolitik och dess följder för att beakta hela den cirkulära ekonomin. Det kommer att hitta rätt balans mellan lagstiftning, marknadsbaserade instrument och andra sektorsanpassade åtgärder.

Med utgångspunkt i ett ambitiöst EU-omfattande mål för materialåtervinning och  avfallshantering, kommer vi att styra investeringsmedel, främja forskning och innovation och ge incitament. Projekt för cirkulär ekonomi och för energieffektivitet kan ansöka om finansiering från den nya Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) när det slutits avtal om dem.

Ett offentligt samråd har just inletts. En konferens med berörda parter kommer att äga rum den 25 juni. Vi vill ha ett brett engagemang från experter, affärsvärlden, det civila samhället och konsumenter, så att vi kan presentera bästa möjliga förslag. Detta är en möjlighet att förnya vår ekonomi och skapa nya konkurrensfördelar för Europa och dess industri.

För att lyckas kommer det att krävas insatser och förändringar, från lokal nivå och upp till EU-nivå, från politiker, producenter, distributörer, återförsäljare och konsumenter. Den offentliga sektorn – oavsett om det är städer eller EU-institutionerna – kan också bidra till en cirkulär ekonomi med miljöanpassad offentlig upphandling. Nya incitament för nya affärsmodeller kan hjälpa oss att gå från att sälja produkter till att sälja resultat.

Europeiska kommissionen kommer att fokusera på åtgärder där ”Europa” har ett mervärde och påverkar. Vi behöver medborgarnas hjälp för att bibehålla det fokuset. Att skapa och säkra nya arbetstillfällen är huvudmålet.  En cirkulär ekonomi, där vi vårdar produkter genom reparation, underhåll, uppgradering och återtillverkning av produkter är mycket mer arbetsintensiv än gruvdrift och tillverkning i högautomatiserade anläggningar.  Detta kan direkt skapa många nya arbeten i hela EU. Om vi har tillgång till billiga, koldioxidsnåla och högkvalitativa återvunna resurser kan vi minska vårt beroende av importerade råvaror och ytterligare bidra till sysselsättning, tillväxt och återindustrialisering i Europa.

Om övergången till en cirkulär ekonomi blir verklighet kan vi bidra till att skapa en ny generation europeiska innovatörer från verkstadsgolvet till styrelserummen. Att exportera rena produkter och tjänster samt ren teknik världen över, och samtidigt skapa hållbara arbetstillfällen på hemmaplan, kan bli en europeisk standard.

Den cirkulära ekonomin går ut på att omvandla hela ekonomin, vilket är helt i linje med de globala mål för hållbar utveckling som vi hoppas kunna enas om mot slutet av året. Den cirkulära ekonomin tar direkt itu med klimatförändringarna och bidrar till minskad energianvändning, vilket sammanfaller med vår strategi för energiunionen.

Vi räknar med ditt bidrag. Bidra gärna med dina idéer för att se till att Europas starka sidor – vår kompetens och innovation – kan utnyttjas för att skapa nya jobb, skydda miljön, hjälpa nya europeiska företag och globala marknader och leda in oss på rätt spår mot en ny och mer ”cirkulär” ekonomi. Kort sagt, att leva bra inom planetens gränser”

Frans Timmermans, Förste vice ordförande för EU-kommissionen
Jyrki Katainen, vice ordförande
Karmenu Vella miljökommissionär
Elzbieta Bienkowska kommissionär med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag.

Webblänk till samråd 20 augusti

#circulareconomy

Erik Klefbom

Ämnen i artikeln:

Cirkulär EkonomiEu

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.