Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Cirkulär ekonomi

Per Bolund: Därför dröjer mål för cirkulär ekonomi

Publicerad: 19 juni 2018, 07:58

Delegation först och mål sedan, skriver Per Bolund.

Foto: Regeringen

REPLIK CIRKULÄR EKONOMI Innan regeringen tar ställning till ett mål för cirkulär ekonomi vill de greppa helheten på ett bättre sätt. Det skriver Per Bolund (MP) i en replik till en rad aktörer som kräver mål för cirkulär ekonomi.


Replik på debattartikel ”Regeringen måste sätta tydliga mål för cirkulär ekonomi”

I Sverige har vi många företag som ligger i framkant för att driva på utvecklingen i linje med klimatavtalet i Paris och de 17 globala målen. Dessutom finns ledande pionjärer som formulerat cirkulära mål och omformat sina affärsmodeller i cirkulära riktning. Sverige har internationellt sett en stark position inom hållbarhet och en avgörande del i det är just våra företag med högt ställda ambitioner. Att nu ledande företag, organisationer och forskningsinstitutioner i Sverige efterfrågar mål för cirkulär ekonomi är ett uttryck att driva hållbarhet som jag välkomnar.

Regeringen delar målet att Sverige ska bli en cirkulär och biobaserad ekonomi. Det var också därför vi tillsatte utredningen om cirkulär ekonomi som förra året presenterade rapporten ”Från värdekedja till värdecykel” (SOU 2017:22). Där föreslås många insatser som regeringen redan startat arbetet med att genomföra. Att 61 procent av storbolagen inte har satt upp konkreta mål för sitt arbete med cirkulär ekonomi ger en viktig signal om att vi måste fortsätta arbetet för omställning. Utöver lagstiftning nämns också betydelsen av ökad kunskap i den genomförda undersökningen. Exempelvis uppgav en relativt stor del av de tillfrågade företagen att de inte hade rätt kompetens att ens svara på undersökningens frågor.

Innan regeringen tar ställning till ett mål för cirkulär ekonomi vill vi greppa helheten på ett bättre sätt. Därför har vi valt att som ett lämpligt nästa steg utse en delegation för cirkulär ekonomi med namnkunniga experterna på området. Delegationen kommer fungera som ett nav för kunskap och samverkat och centrala frågeställningar att reda ut kommer att vara vart och hur.

Regeringen sitter inte på något sätt stilla i båten gällande att driva omställningen mot de globala hållbarhetsmålen och klimatavtalet. Vi är ett av få länder i världen som satt ett klimatpolitiskt ramverk på plats med mål att nå netto-noll utsläpp år 2045 med delmålet att lyckas bli världens första fossilfria välfärdsland redan 2030. Arbetet är i full gång på bred front.

Vi avvaktar inte heller utkomsten av delegationens kommande arbete utan agerar inom olika områden för att stärka förutsättningar för cirkulär ekonomi i Sverige.

Här följer en rad exempel på åtgärder som genomförts för att stärka förutsättningarna:

- Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi där ett särskilt fokus har getts till plast och textil. Högskolan i Borås fått uppdraget att starta nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.
- Substitutionscentrum knutet till RISE har upprättats med syfte att stärka kunskapen om kemikalier – en viktig pusselbit för att skapa cirkulära flöden.
- Vinnova har fått ett uppdrag att stärka förutsättningar för just industriell symbios.
- Flera styrmedel har kommit på plats som främjar hållbara affärsmodeller och beteende bland annat momsavdraget på reparationer.
- Cirkulär ekonomi måste också bli verklighet på EU-nivån. När avfallspaketet reviderades drev regeringen på för höga återvinningsmål och krav på utsortering av fler typer av avfall. Nu skärps reglerna. Vi har också varit pådrivande för en ambitiös plaststrategi.

Avslutningsvis kan man konstatera att omställningen mot den cirkulära ekonomin precis har börjat. Vi är långt ifrån nöjda men ser med tillförsikt på framtiden.

Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev