torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cirkulär ekonomi

Sverige måste styra tydligare mot cirkulär upphandling

Regeringen har ännu inte lämnat någon proposition om skärpta regler för en mer hållbar offentlig upphandling. Nu bör regeringen ta fasta på kritiken från Klimatpolitiska rådet och styra myndigheterna tydligare när det gäller upphandling av elektronik. Ett första steg framåt är att göra som i Danmark, skriver Sören Enholm, vd för TCO Development.

Publicerad: 4 maj 2022, 08:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sören Enholm, vd för TCO Development som miljöcertifierar elektronik globalt, tycker att regeringen måste agera efter klimatpolitiska rådets kritik.


Ämnen i artikeln:

KemikalieanvändningÅteranvändningCirkulär EkonomiKlimatutsläppMiljöutsläppUtsläpp

Klimatpolitiska rådet kritiserar regeringens myndighetsstyrning för att arbeta mot miljö- och klimatmålen. Regeringen bör ta fasta på kritiken och tydligare styra mot cirkulära krav för att hjälpa inköpare i offentliga upphandlingar att minska växthusgasutsläpp, minimera e-avfall och maximera värdet av IT-investeringarna. Sverige kan bättre.

Svenska kommuner upphandlar IT-produkter till ett värde av 3,2 miljarder kronor per år, vilket Upphandlingsmyndigheten beräknar orsakar globala utsläpp av 160 000 ton koldioxidekvivalenter och 252 ton skadliga partiklar. Köpkraften i offentlig upphandling och dess förmåga att påverka olika branscher i en mer hållbar riktning ska inte underskattas.

Regeringen gör nu en ny satsning på cirkulär och fossilfri upphandling. Den är viktig och välkommen. Att Upphandlingsmyndigheten får 15 miljoner kronor för det arbetet kan ses som en ren investering i miljö- och klimatmålen. Samtidigt har ett regeringsförslag om skärpta regler för mer hållbar offentlig upphandling varit ute på remiss. Tanken var att lagförslagen skulle träda i kraft 1 juli, vilket vore ännu ett viktigt steg i rätt riktning. Tyvärr har regeringen ännu inte lämnat någon proposition.

”Tanken var att lagförslagen skulle träda i kraft 1 juli, vilket vore ännu ett viktigt steg i rätt riktning. Tyvärr har regeringen ännu inte lämnat någon proposition.”

Det är inte enkelt att ställa rätt hållbarhetskrav i upphandling. Varje produktkategori kräver unika hållbarhetskrav. Kraven behöver ha ett livscykelperspektiv, samt ständigt utvecklas och skärpas, i takt med teknikutvecklingen och framsteg inom hållbarhetsområdet. Dessutom krävs enorma resurser och hög kompetens för att verifiera att kraven efterlevs, att brister rättas till, samt att säkerställa att kraven efterlevs över tid.

Som exempel lägger vi på TCO Development årligen 10 000 timmar på kravutveckling för vår hållbarhetscertifiering TCO Certified, trots att vi enbart fokuserar på produktkategorier inom IT-området. Dessutom läggs årligen över 20 000 timmar på att verifiera kravens efterlevnad. Det är inte rimligt att kräva att enskilda myndigheter och kommuner ska formulera egna pådrivande hållbarhetskrav och verifiera att kraven verkligen efterlevs. Inte ens med rätt specialistkunskap inom varje enskild produktkategori kan detta uppnås. Dessutom är det mer effektivt att fler myndigheter ställer sig bakom samma hållbarhetskrav och verifieringsmetoder för att driva på industrin i en mer hållbar riktning.

Sedan 2016 är det enligt Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, tillåtet att ställa krav på miljömärkningar. Det är anmärkningsvärt att Upphandlingsmyndigheten fortfarande, sex år efter att LOU ändrats, lyfter miljömärkningar som ett möjligt verktyg som kan användas för att nå hållbarhetsmålen. När det i själva verket är det effektivaste verktyget vi har för att offentlig upphandling ska bidra till klimatmålen och en cirkulär ekonomi.

”Det är anmärkningsvärt att Upphandlingsmyndigheten fortfarande, sex år efter att LOU ändrats, lyfter miljömärkningar som ett möjligt verktyg som kan användas för att nå hållbarhetsmålen. När det i själva verket är det effektivaste verktyget vi har för att offentlig upphandling ska bidra till klimatmålen och en cirkulär ekonomi.”

Regeringen bör tydligare styra myndigheterna till att använda oberoende miljömärkningar. Det sparar resurser och ger bättre resultat. Ett första steg framåt är att, som den danska upphandlingsstrategin redan gör, slå fast att alla produkter för vilka det finns oberoende miljöcertifieringar ska upphandlas med certifiering eller motsvarande kriterier. Men Sverige kan bättre. Krav måste också ställas på kontinuerlig, oberoende verifiering och uppföljning av hållbarhetskraven. Sverige måste jobba hårdare och ännu tydligare styra mot cirkulära kriterier för att hjälpa offentliga upphandlare att minska utsläpp av växthusgaser, minimera elavfall och maximera värdet av sina IT-investeringar.

När det gäller miljömärkningar har Sverige varit världsledande. Bland annat med TCO Certified sedan 30 år: En svensk innovation som underlättar hållbarhetskrav ur ett livscykelperspektiv i upphandlingar världen över, där även verifiering och uppföljning av kraven ingår. Sverige borde se till att förvalta arvet, och ta taktpinnen inom hållbar upphandling.

Sören Enholm
Vd, TCO Development

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev