torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Cirkulär ekonomi

”Vi vill se tydliga mål från delegationen för cirkulär ekonomi”

Publicerad: 21 september 2018, 05:11

CIRKULÄR EKONOMI En avgörande fråga för att nå en cirkulär ekonomi handlar om tillgången på återvunnen råvara. Därför bör delegationen för cirkulär ekonomi snabbt bli konkret och sätta tydliga mål, skriver företrädare för Ikem.

Ämnen i artikeln:

ÅteranvändningCirkulär Ekonomi

Regeringen har tillsatt en delegation som ska forma en strategi för cirkulär ekonomi. Det är hög tid. Vår konjunkturbarometer i september visar att 70 % av våra industriföretag redan i dag har en strategi för cirkulär ekonomi, men att staten kan snabba på omställningen genom att stödja innovationer och reformera en föråldrad avfallslagstiftning.

Ikem:s industriföretag omfattar branscherna kemi-, plast-, raffinaderi- och läkemedelsindustrier. Varje år mäter vi företagens engagemang i frågor om deras klimatarbete. Engagemanget är stort. 99 % arbetar aktivt med klimatåtgärder och i frågan om cirkulära lösningar tittar 98 % efter nya lönsamma cirkulära lösningar. Möjligheten att använda återvunnen råvara arbetar 42 % av företagen med. Ikem:s medlemsföretag, som står för ungefär en femtedel av Sveriges varuexport, förser många övriga industrier med material, kemikalier och bränslen. Därmed är företagen avgörande för samhället att nå en cirkulär ekonomi.

Vi uppskattar att regeringen ser cirkulär ekonomi som en tillväxtfråga och att den därför har placerats under Tillväxtverket. Det är i ett sammanhang där cirkularitet och tillväxt kombineras som en miljömässigt, social och ekonomisk hållbarhet kan nås. Det är viktigt att delegationen snabbt blir konkret och tar tag i de hinder som företagen ser.

Den främsta utmaningen för företagen är tillgången på återvunnen råvara. Här finns konkreta flaskhalsar att lösa. 80 % av industrin hittar inte återvunnen råvara av tillräckligt hög kvalitet. 86 % av våra industrier anser att avfallssektorn behöver reformeras för öka tillgången till återvunnen råvara av tillräckligt hög kvalitet och kvantitet. För att materialindustrin, tillverkande företag och återvinningsbranschen ska kunna investera i banbrytande teknik för cirkulära materialströmmar behövs mindre ”avfallsregler” och mer marknad. En viktig uppgift för delegationen blir att i grunden se över avfallslagstiftningen negativa effekter på återvinningen. Vi vill här lyfta sex konkreta förslag.

1. Rädda råvaror från avfallsförbränningen. Det finns material, till exempel plast, i de flöden av avfall som i dag eldas upp till energiåtervinning. Bygga upp resurseffektiv utsortering av detta så att materialen blir tillgängliga för industrin att använda igen. Detta vill även avfallsförbrännarna. Fortum är t ex tydliga med att de vill bli av med plasten för att minska deras klimatpåverkan. Den utsorterade plasten kan sedan materialåtervinnas till nya råvaror för plast- och kemiindustri.

2. Stöd och bygg varmtvätt av återvunna plastförpackningar vid den nya återvinningsanläggningen i Motala. Kvaliteten på återvunnen plast behöver bli högre för att de ska gå att använda av industrin. Den utsorterade plasten behöver tvättas i en varm process. Delegationen bör titta på de konkreta åtgärder som behövs för en ökad mekanisk återvinning.

3. Säkerställ att Sverige ligger långt fram i att bygga upp kemisk återvinning av plast. Mekanisk återvinning av plasten det bästa ur resurseffektivitet. Men det som inte håller tillräcklig hög kvalitet behöver återvinnas. Plastens kretslopp behöver slutas. Delegationen bör i detalj jämföra de avfalls-, energi- och andra regler som gör att Nederländerna idag projekterar för kemisk återvinning. Kemisk återvinngen kan rena kretsloppet från oönskade kemikalier och är en viktig komponent i ett cirkulärt samhälle. Kemisk återvinning av plast ger inte bara ny plast – det kan också ge återvunnen råvara till hela övriga kemiindustrin.

4. Lös målkonflikten mellan önskan om mer återvinning och oron för rester av kemikalier i plastavfall. Det avfall som utgör en verklig hälsorisk ska så klart omhändertas i ett returraffinaderi men ett riskbaserat och pragmatiskt regelverk behövs som bidrar till cirkulära kretslopp och inte stjälper dem.

5. Det behövs långsiktiga spelregler kring hur återvunna fettsyror och oljor kan användas till bränslen i de regelverk som styr bränsleproduktion. Här behövs regler som gör att företagen vågar investera.

6. 60 % av våra industriföretag ser ett behov av att kunna få mindre ändringar i sina miljötillstånd för att kunna ta fram cirkulära lösningar. Att söka miljötillstånd är en långsam och dyr process. Det behövs sätt så att mindre ändringar inte leder till att hela processen för miljötillstånd ska göras om.

Många hinder är kända och kan kräva politiska åtgärder. Vi vill att delegationen snabbt blir konkret och att tydliga mål sätts på området.

Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef, och Carl Eckerdahl, chefekonom, på Ikem, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev