onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

Biogasen nära totalkollaps – dubbelsubvention hotar svensk gas

Publicerad: 8 april 2022, 13:18

Gasledningar.

Foto: SergBob

Drömmen om framtidens gröna guld i Sverige är på väg att slockna. Biogasanläggningar blöder ekonomiskt, läggs ner eller i malpåse på löpande band. Orsaken är framför allt den nationella politikens oförmåga att genast lösa branschens akuta strukturproblem.

Ämnen i artikeln:

BiogasSverigeEu-kommissionen

Jesper Saltebro

jesper.saltebro@aktuellhallbarhet.se


Det här är ett gammalt reportage från 2015 i fem delar som första gången publicerades i Miljöaktuellt, som senare tillsammans med Miljörapporten blev Aktuell hållbarhet. När du har läst klart första delen klickar du på länken längst ner i texten för att läsa vidare.

De flesta svenska biogasanläggningar går dåligt idag, det är branschen överens om. Det låga oljepriset är en av orsakerna.

Fyrtio procent av biogasen kommer från landets avloppsreningsverk. Nästan lika mycket kommer från samrötningsanläggningar. Få av dem kan åtnjuta statliga bidrag och nya lagförslag kan slå undan benen för stora delar av branschen.

– Politikerna måste få upp ögonen. Det är en akut situation som måste lösas nu, annars kommer vi få en total genomklappning av biogasbranschen, varnar Weine Wiqvist, vd för lobbyorganisationen Avfall Sverige.

På konsumtionssidan är det mer frikostigt med stöd. Ägare till biogasbilar ska fortsätta subventioneras med långt mer än hundra miljoner varje år. Dessutom finns en avdragsmöjlighet på energiskatten när biogas används som drivmedel. Skattebefrielsen har förlängts med enstaka år under flera års tid, och den är viktig för biogasens överlevnad. Det är de flesta branschföreträdare överens om.

Flera stora aktörer har länge ropat efter förlängd skattefrihet. Samtidigt finns ett kryphål i lagstiftningen som få tycks prata om, och som ytterligare pressar läget på den tuffa marknaden. Men låt oss återkomma till kryphålet senare och först reda ut den senaste tidens utveckling.

Ur ett europeiskt perspektiv är Sveriges fokus på konsumtionsstöd unikt. Flera andra länder har istället satsat på olika former av produktionsstöd, vilket en del branschfolk ifrågasätter om det ens är förenligt med EU-lagstiftningen. EU-kommissionens blick har dock varit riktad mot Sverige under en längre tidsperiod.

– Problemet är att Sverige ska vara så himla duktiga och hela tiden rådfråga EU som då får upp ögonen för vårt system. Andra länder är mer smidiga och undkommer, säger en person med god insyn i branschen.

– Egentligen skulle man bara ha fortsatt och inte brytt sig om kommissionen från första början. Det finns liberala tolkningar i andra länder, tillägger personen som inte vill bli citerad.

Ett flertal svenska regeringar har stridit för vår tradition av skattebefrielse och konsumtionsstöd istället för produktionsstöd. När förra regeringen i februari ansökte om förlängning för ytterligare ett år svarade EU med att Sverige måste följa unionens nya statsstödsregler.

För en månad sedan presenterade regeringen sitt anpassningsförslag i en promemoria. Enligt bedömare i branschen var det här dödsstöten för skattebefrielsen och kanske för en stor del av den svenska biogasbranschen.

– Det snackas om att Sverige satsar på biogas men samtidigt får vi en sån här käftsmäll. För oss handlar det om att vinna eller försvinna, sa Anna Brynås, vd för Swedish biogas international.

Deras senaste stora satsning är Jordberga, en unik biogasanläggning som byggts och drivs i
nära samarbete med forskare och jordbrukare. Målet är att producera biogas från grödor som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion och att sprida den kunskapen. Med promemorians förslag skulle deras kunder inte längre få skattebefrielse för gasen.

– Utan nya grödor att röta kommer branschen inte att kunna växa. Matavfallets potential är begränsad. Om vi tvingas stänga Jordberga måste vi släcka ner alla andra anläggningar också, och vi står för lite mer än en fjärdedel av Sveriges biogasproduktion, sa Anna Brynås.

När lagförslaget senare skickades till Lagrådet har någon på regeringskansliet lagt till en finurlig tolkning av EU-direktivet.

– Vårt starka påverkansarbete verkar ha gett effekt och man har inkluderat en definition av idrifttagande som troligtvis kommer att rädda Jordberga, vilket är mycket lättande, skriver Anna Brynås i ett mejl.

Den här segern var viktig för biogasbranschen; det omedelbara hotet försvann.

Klicka här för att fortsätta läsa reportaget

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev