måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

Buschs svar om kärnkraftssubventioner: ”Rimligt och motiverat”

Publicerad: 10 november 2022, 13:06

Ebba Busch har svarat Rickard Nordin om kärnkraftssubventionerna. Eller har hon?

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) svarar nu Rickard Nordin (C) om hur det rimmar med teknikneutralitet att subventionera kärnkraften.

Ämnen i artikeln:

TillståndsprövningBioenergiBiogasKärnkraftVindenergiVindkraftFörnybar EnergiKlimatpolitik

Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Det var för två veckor sedan som det startade. Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet, undrade hur Tidöavtalets statliga kreditgarantier på 400 miljarder kronor till kärnkraften och ett snabbspår i miljötillståndsprövningen för kärnkraft rimmar med Ebba Buschs uttalanden i Dagens Nyheter om teknikneutralitet, och att regeringen inte kan gå in och subventionera ett enskilt kraftslag. Uttalanden som gjordes med bakgrund av att havsvindkraft motsvarande hela den svenska kärnkraftsproduktionen som ligger på regeringens bord inte längre kommer åtnjuta stöd för elanslutningen till land, som var en del av 2016 års energiöverenskommelse.

I sitt svar skriver Ebba Busch att kärnkraften inte längre ska förfördelas genom att det energipolitiska målet ändras från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt.

Om att staten ska sluta stödja elanslutningen till land svarar ministern att ”Principen att den som ansluter till elnätet ska stå för de kostnader anslutningen orsakar ska upprätthållas även till havs och utgångspunkten ska vara att alla produktionsslag bär sina egna kostnader”.

Men subventionerna till kärnkraften är däremot motiverade anser hon, då de är ”en förutsättning för teknikneutraliteten”. 

Någon förklaring till det ges inte utom att ”Investeringar i ny kärnkraft bedöms ske med mycket lång planeringshorisont, upp emot 80 år. Det är därför extra angeläget med långsiktiga planeringsförutsättningar.”

När det gäller snabbspåret för att miljöpröva kärnkraften svarar hon att det ”är ett sätt att möjliggöra snabbare utbyggnad av ny planerbar kraftproduktion” och att det även är ”önskvärt för att belysa vilka former av regelutveckling som behövs för att kärnkraften ska ges förutsättningar att verka på samma villkor som andra fossilfria kraftslag.”

Läs Ebba Buschs svar

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev