Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

Därför energieffektiviserar inte svenska företag

Publicerad: 15 mars 2012, 07:55

Svenskt Näringsliv har tagit fram tio förslag på hur ökad energieffektivitet kan nås i näringslivet.


Ämnen i artikeln:

Svenskt Näringsliv

Under Energiutblickskonferensen i Göteborg passade Svenskt Näringsliv på att presentera en ny rapport, ett så kallat idédokument som innehåller tio förslag till hur näringslivet kan förmås att ta frågan om energieffektiviseringar på större allvar.

I rapporten konstateras att trots att energieffektiviseringsåtgärder ofta är lönsamma så genomförs de inte.

Anledningen till detta varierar, men kan bero på:
- Konkurrens om finansiella resurser
- Informationsbrist/kunskapsbrist
- Brist på tid och resurser
- För lång/osäker återbetalningstid
- Hög riskkostnad
- Långa tillståndsprocesser/handläggningstider

För att se närmare på hur man kan komma åt detta problem satte sig Svenskt Näringsliv ner tillsammans med Jernkontoret, Skogsindustrierna, Plast- och Kemiföretagen, Sveriges Byggindustrier, Byggmaterialindustrierna, VVS-företagen, Teknikföretagen, Transportgruppen samt Svensk Energi för att diskutera det hela.

Nedan följer de tio idéer som denna samverkansgrupp tagit fram, dock i kortad version. Dokumentet kan laddas ner i sin helhet på Svenskt Näringslivs hemsida.

1. Utveckla ”PFE” version 2.0 och andra incitament
Programmet För Energieffektivisering (PFE) har gett mycket bra resultat inom den energiintensiva industrin, men programmet löper ut 2014.

2. Komptens och Kunskap är A och O
Dessvärre är det inte självklart att energikompetens finns i alla led inom näringslivet.

3. Skapa stabila och långsiktiga regler för energianvändning i byggnader
Den starkast styrande faktorn för att uppnå låg energianvändning i nyuppförda byggnader är det regelverk som fastställs av Boverket.

4. Gör energideklarationer av byggnader till ett verkligt redskap
Vid granskning har energideklarationer av byggnader visat sig vara ett uddlöst redskap för att åstadkomma energieffektivisering.

5. Säkerställ kvaliteten på transporternas infrastruktur
Brister i infrastrukturen för transporter medför ett ojämnt trafikflöde, som i sin tur innebär slöseri med energi och ökade utsläpp.

6. Förändra beteenden inom transportsektorn
Transporter kan bli mer effektiva genom att mer gods lastas på varje transport, ett körsätt som minskar bränsleförbrukningen och förbättrad logistikplanering.

7. Utnyttja näringslivets restenergier
Inom näringslivet finns många processer där värme är en restprodukt som inte kan användas inom verksamheten. Värmen förs sällan in i fjärrvärmenäten, vilket innebär att restvärme från näringslivet idag går till spillo.

8. Öka kundernas möjlighet att påverka sin energiförbrukning
Att stärka kundernas ställning på energimarknaderna bidrar till att öka medvetenheten och därmed intresset för bland annat energieffektivisering.

9. Inför harmoniserande, rimliga produktkrav och en fungerande marknadskontroll
Energieffektiva produkter kan lättare utvecklas och spridas på en marknad med gemensam standard för produktkrav.

10. Förkorta miljötillståndsprocesserna
För näringslivet krävs i många fall miljötillstånd för att genomföra energieffektiviserande åtgärder. I dagsläget är denna process tidskrävande, varför en effektivisering av miljötillståndsprocessen är viktig för att få ett snabbare resultat.

Anders Hellberg

Ämnen i artikeln:

Svenskt Näringsliv

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.