Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

Energimyndigheten vill inte vägleda om digitaliseringens miljöpåverkan

Publicerad: 29 april 2021, 09:10

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Foto: Pia Nordlander

Naturvårdsverket föreslår att Energimyndigheten ska vägleda andra myndigheter kring digitaliseringens miljöpåverkan. Energimyndigheten ställer sig dock frågande till förslaget.


Jon Röhne

jon.rohne@aktuellhallbarhet.se


Energimyndigheten vill inte vägleda andra myndigheter kring digitaliseringens miljöpåverkan. Det står klart i ett remissvar som myndigheten lämnat till regeringen med anledning av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen.

I Naturvårdsverkets förslag till revideringar av miljöledningsförordningen föreslås bland mycket annat att Energimyndigheten ska få ett särskilt uppdrag att vägleda de svenska myndigheternas miljöpåverkan från digitalisering. Energimyndigheten ställer sig dock ”starkt frågande” till förslaget och väljer i sitt remissvar att avstyrka det. 

”Det saknas ett tydligt resonemang om på vilket sätt Energimyndigheten är bäst lämpad som vägledande myndighet liksom det saknas en beskrivning av vad som i detta sammanhang innefattas i begreppet miljöpåverkan. Innan en tydlig redogörelse för de avvägningar som legat till grund för förslaget har presenterats avstyrker Energimyndigheten förslaget.”

Energimyndigheten tillstyrker i huvudsak de övriga förslagen till revideringar av

miljöledningsförordningen som främst syftar till att miljöledningsförordningen anpassas till ISO 14001. Här föreslår Naturvårdsverket bland annat att miljöledningsförordningen endast bör gälla direkt miljöpåverkan. 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev