Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

Här är energiministerns tre prioriteringar

Publicerad: 15 mars 2012, 07:52

Anna-Karin Hatt varnar för att vi med dagens politik rör oss mot en uppvärmning av jordklotet som kanske inte ens kan begränsas till fyra grader.

Ämnen i artikeln:

Anna-karin Hatt

Energiministern höll under gårdagen ett längre tal under den välbesökta konferensen Energiutblick 2012, som just nu pågår i Göteborg.

”Klimatutmaningen måste hanteras och den måste hanteras nu” inledde Hatt med att säga. Ett av de största problemen enligt ministern, handlar om att den globala energianvändningen ökar för varje år samtidigt som 80 procent av all energianvändning i dagsläget är fossil i form av olja, gas och kol.

”Vi vet att vi, om vi fortsätter som nu, kommer ha svårt att bromsa uppvärmningen till två grander”, förklarade Hatt.

”Om alla världens länder verkligen levde upp till och genomförde de internationella åtaganden man redan åtagit sig – med de aviserade krav, mål och överenskommelser som gäller – skulle vi kanske kunna begränsa uppvärmningen av jordklotet till 3-4 grader.”

Anna-Karin Hatt berättade under sitt tal bland annat vad som kan göras från svensk sida, där ansvaret för omställningen enligt ministern ligger hos både politikerna, medborgarna och företagen.

Själv har Hatt identifierat tre övergripande prioriteringar för egen del som hon tänker satsa på.

Den första prioriteringen handlar om att fullfölja omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem.

Grunden för detta arbete menar hon ligger i regeringens energiöverenskommelse, som bland annat innebär 50 procent förnybar energi till 2020. Men det handlar också om att Sverige till 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Och här kunde Hatt nu berätta att regeringen under våren ska ”låta en särskild utredare ta sig an uppgiften att identifiera vilka nyckelåtgärder som kommer att krävas för att vi ska kunna nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta.”

Som en andra prioritering vill Anna-Karin Hatt stärka den enskilde konsumentens ställning på energimarknaderna.

Här handlar det till exempel om att regeringen kommer att verka för att en timvis mätning av el ska kunna införas, och Hatt berättade även att regeringen nu dessutom arbetar med att hitta en fungerande modell för så kallad nettodebitering, ”i syfte att förenkla och göra det mer lönsamt att vara sin egen elproducent”.

Den tredje prioriteringen för energiministern innebär att hon vill verka för att utveckla svensk miljöteknik och den svenska exporten av dessa energitekniklösningar.

”Att exportera svenska landvinningar inom miljöteknik är inte bara ett sätt att stärka svenska jobb och svensk välfärd, det är ett sätt att bidra till klimatarbetet internationellt.”

Hela talet kan läsas på regeringens hemsida.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev