Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

”Öppning för energiministern att stå upp för ett energieffektivare samhälle”

Publicerad: 26 juni 2017, 06:10

Omställningen till förnybar energi riskerar att bromsas upp av beslut på EU-nivå och nya byggregler. Med klimat- och energimålen i ryggen har energiminister Ibrahim Baylan nu ett unikt mandat att kämpa för en ambitiös EU-lagstiftning och bättre nationella regelverk, skriver Mats Björs, Lotta Bångens och Anders Wijkman.


Den 15 juni röstade Riksdagen igenom det historiska klimatpolitiska ramverk som innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. I vintras enades dessutom den parlamentariska Energikommissionen om att Sverige till år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Dessa ambitiösa mål kräver kraftfulla och samordnade insatser från politiker, myndigheter och näringsliv i alla samhällssektorer.

Bostäder och lokaler står i dag för upp till 40 procent av energianvändningen i Sverige. Vi måste halvera energianvändningen i våra byggnader fram till 2030 för att klara klimat- och energimålen. Därför är det mycket oroande att vi snart riskerar att se viktiga energipolitiska beslut på EU-nivå som leder i rakt motsatt riktning och minskar drivkraften att energieffektivisera våra byggnader. Och det är förvånande att energiminister Ibrahim Baylan hittills inte visat sig vara beredd att driva denna fråga.

I dag, den 26 juni, träffas EU:s energiministrar i Luxemburg för att bland annat revidera EU-direktiven om byggnaders energiprestanda och energieffektivisering. Malta, som har EU-ordförandeskapet fram till den 1 juli, har tagit fram kompromissförslag till revideringar där de lägsta ambitionerna tycks ha varit styrande för att enklare nå en överenskommelse.

Om Maltas förslag blir verklighet skulle en byggnad räknas som mycket energieffektiv så länge en stor del av dess energianvändning är förnybar – oavsett hur mycket energi byggnaden faktiskt använder. Detta skickar signalen att mer förnybar energi gör energieffektivisering oviktigt. Det minskar i sin tur drivkraften att konstruera hus som drar så lite energi som möjligt och strider i hög grad mot EU-kommissionens egna princip ”energieffektivisering först”.

Samtidigt som dessa EU-förhandlingar pågår ser vi en bekymmersam utveckling i Sverige. Under våren har Boverket tagit fram förslag till nya regler för energieffektiva byggnader som även de fokuserar alltför ensidigt på energins ursprung snarare än hur mycket energi som faktiskt används. Detta går helt på tvärs med målen i det klimatpolitiska ramverket och med Energikommissionens mål för energieffektivisering.

Förnybara energikällor är i dag inte i närheten av att täcka samhällets energibehov. Därför kommer klimatmålen inte att kunna nås utan omfattande energieffektiviseringar. Energieffektivisering och förnybar energi behöver samverka och dra åt samma håll, i stället för att som nu konkurrera med varandra.

Det fattas långsiktiga strategier för att energieffektivisera byggnadsbeståndet. Med det klimatpolitiska ramverket och Energikommissionens mål i ryggen har Ibrahim Baylan just nu ett unikt mandat att förändra detta. Det bör han använda till att både i EU och på hemmaplan arbeta för regleringar och styrmedel som bättre styr mot energieffektivisering och ett förnybart energisystem. Baylan kan bland annat ta detta ansvar genom att:

- Med full kraft påverka utformningen av EU-direktiven om byggnaders energiprestanda och om energieffektivisering. Bland annat behövs en indikator i byggnadsdirektivet som säkerställer att det verkliga energibehovet för uppvärmning och kylning av byggnader minskar, oberoende av vilken energikälla som används.
- Tillsätta ennationell samordnare för energieffektivisering som ser till att regering och myndigheter genomlyser och uppdaterar relevanta förordningar och regelverk så att de tydligare styr mot det klimatpolitiska ramverkets och Energikommissionens mål.

Det finns en stor outnyttjad potential och vilja hos byggsektorn att bidra till Sveriges ambitiösa mål inom klimat och energieffektivisering. Men då behövs politisk handlingskraft både i EU och Sverige för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Mats Björs, vd för branschorganisationen Swedisol

Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen

Anders Wijkman, författare och samhällsdebattör

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.