Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

Parlamentet rustar för strid om energimål

Publicerad: 2 mars 2011, 09:54

EU-parlamentet rustar för strid om energipolitiken. De aktuella reformerna för energibesparing är halvhjärtade och halvdana, menar miljöutskottets ordförande Jo Leinen


Miljöutskottets ordförande Jo Leinen tror att en majoritet i parlamentet kommer att rösta ja till rättsligt bindande krav på att spara 20 procent energi fram till 2020 – och varnar ministerrådet för den kommande politiska striden, rapporterar nyhetsbyrån Euractive

Orsaken är att Kommi
ssionen lägger fram sin reviderade handlingsplan för energieffektivisering den 8:e mars. I ett opublicerat utkast framgår att man inte kommer att föreslå rättsligt bindande energisparkrav till år 2020 – utan istället utvärdera arbetet igen år 2013.

20 procent energibesparing till 2020 skulle spara 100 miljarder euro i bränslekostnader och sänka utsläppen av koldioxid med 780 miljoner ton. Men det finns ett stort motstånd bland medlemsländerna att sätta upp rättsligt sanktionerade krav på området.

Jo Leinen är besviken ö
ver att Kommissionen inte tagit till sig av kritiken från energitoppmötet i februari, och menar att förslagen som de ser ut idag är halvdana och halvhjärtade. Utskottets vice ordförande Carl Schlyter vill gå ännu längre och sätta upp ett 30 procentsmål.

EU-diplomater uppger för
Euractive att 20 medlemsländer redan lämnat in sina nationella handlingsplaner som pekar på en reduktion på i storleksordningen 14 procent. Kommissionen är däremot inte lika optimistisk och tror att mellan 9 och 11 procent är en mer realsitisk bedömning till år 2020.

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev