Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

Replik: ”Risk för slagsida i energikommissionen”

Publicerad: 19 februari 2015, 11:52

Allt handlar inte om kärnkraft, skriver Rickard Nordin från Centerpartiet på Miljöaktuellt debatt.


”För att åstadkomma långsiktighet i energisektorn krävs samarbete över partigränserna. Endast med ett fortsatt samarbete kan vi nå den vision som flertalet av riksdagens partier gemensamt delar om mer förnybar energi. Alliansens energiöverenskommelse har möjliggjort just detta, och det är därför vi anser att det finns mycket att vinna på att i kommande energisamtal utgår från den.

Centerpartiet har presenterat våra ingångskrav i de kommande energisamtalen (DI 4/2). För oss är det avgörande att nå en bred överenskommelse för långsiktiga resultat. Endast genom samarbete kan vi fortsätta på den redan inslagna vägen mot ett hållbart energisystem med mer förnybar energi.

För oss råder ingen motsättning mellan målet om ett 100 procent förnybart ener­gi­sy­stem och vår stånd­punkt om att kommande ener­gi­sam­tal ska ta sin ut­gångs­punkt i Al­li­an­sens ener­gi­ö­ver­ens­kom­mel­se. Tvärtom tror vi att ett samarbete är en för­ut­sätt­ning för en fortsatt hållbar om­ställ­ning av det svenska ener­gi­sy­ste­met.  Ener­gi­ö­ver­ens­kom­mel­sen har skapat lång­sik­ti­ga spel­reg­ler för el­mark­na­den, och drivit en kost­nads­ef­fek­tiv ut­veck­ling av den förnybara el­pro­duk­tio­nen. På samma sätt måste kommande ener­gi­sam­tal leda till lång­sik­tig­het som ännu saknas inom andra sektorer, där trans­port­sek­torn är den mest ut­mär­kan­de.

Vi ser en risk i att de kommande energisamtalen för ensidigt kommer att fokusera enbart på el. Sveriges energisektor är betydligt större än så. Utsläppen från Sveriges elproduktion är exempelvis väldigt små i förhållande till utsläppen från transportsektorn. Det framstår därför som anmärkningsvärt att de repliker vi mött efter att vi presenterat våra ingångsvärden i energisamtalen ensidigt fokuserat på kärnkraftens roll i kommande energisamtal istället för att fokusera på vikten av en bredare överenskommelse.
 
Alliansens energiöverenskommelse
var tydlig med att framtida investeringar i kärnkraften ska ske på marknadens villkor och utan statliga subventioner. Med rådande marknadsläge har det visat sig vara mer kostnadseffektivt att bygga ut det förnybara framför kärnkraften.

De mest kostnadseffektiva lösningarna sköter marknaden bäst. Politikens roll är att utveckla ramar och styrmedel som klarar av att internalisera eventuella miljö- och klimateffekter. Koldioxidskatt och elcertifikatsystemet är två bra exempel på marknadsekonomiska styrmedel som även är klimateffektiva. För att fortsättningsvis öka den förnybara energins andel kommer det även krävas andra åtgärder, så som effektiviseringar och fortsatta satsningar på ökad överföringskapacitet på elnätet.
 
Istället för ett ensidigt fokus på kärnkraftens
vara eller icke vara vill Centerpartiet att kommande diskussioner riktar in sig på att utforma verktyg som syftar till att konsekvent öka användningen av den förnybara energin. Vi vill ersätta den svarta kolatomen mot den gröna och fortsätta skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt Sverige med en energipolitik som bygger på samarbete, hållbarhet och lång­sik­tig­het. Endast så kan vi skapa en hållbar ener­gi­för­sörj­ning som förenas med ekonomisk tillväxt.

Med rätt politiska ramar kan vi även tillvarata Sveriges unika förutsättningar för innovationer och export av energiteknik. I Centerpartiet är det en prioriterad uppgift för oss att långsiktigt stärka företagar- och innova­tionsklimatet i Sverige.  Genom att exportera vårt kunnande och våra produkter bidrar vi till en hållbar global utveckling och tillväxt i hela landet”

Rickard Nordin, energipolitisk talesperson i Centerpartiet

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.