lördag23 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

Så blev 2015 års miljö- och energibudget

Publicerad: 22 december 2014, 07:59

Ett statligt stöd till laddstolpar, mindre pengar till solceller och biogas och annulering av utsläppsrätter från Kyotoperioden. Nu har riksdagen klubbat miljö- och energibudgetarna.

Ämnen i artikeln:

KyotoprotokolletCenterpartietFolkpartietLiberalernaKristdemokraternaBioenergiBiogas

I fredags röstade riksdagen om miljöbudgeten. Riksdagen sa ja till Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas gemensamma förslag. Det innebär mindre pengar till utgiftsområdet miljö- och naturvård – alliansens förslag som nu röstats igenom är på cirka 1,5 miljard kronor lägre än regeringens.

I praktiken blir det bland annat mindre pengar till skydd av och åtgärder för värdefull natur och klimatinvesteringsstödet till kommuner stryks. Samtidigt ger alliansen mer pengar till supermiljöbilspremien. Riksdagsbeslutet innebär också att de som köpt en miljöbil under året har rätt till pengarna som är avsatta för nästa år.

En riksdagsmajoritet förklarar de lägre anslagen så här: ”Regeringen har på intäktssidan större ramar än de som riksdagen nu har fastställt. Anledningen till detta är stora skattehöjningar på framför allt tre områden: höjda arbetsgivaravgifter för unga, särskild löneskatt för personer som har fyllt 65 år och höjda inkomstskatter. Eftersom dessa skattehöjningar på arbete inte har accepterats leder detta till lägre intäkter och därmed till att en lägre ram för utgiftsområdet har fastställts.”

De rödgröna fick igenom sitt förslag om att annullera överskottet av utsläppsrätter från Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. ”Syftet med annulleringen är att bidra till en ökad global ambition för utsläppsminskningar”, skriver miljö- och jordbruksutskottet i sitt budgetbetänkande.

Både Sverigedemokraterna och Alliansen reserverar sig mot beslutet, men i olika reservationer. Alliansen skriver att tidigare internationella beslut innebär att det inte längre finns någon marknad för dessa utsläppsrätter och att överskottet inte har något värde och därför inte kan användas för ökade utsläpp någon annanstans i världen. Även de rödgröna konstaterar att det är begränsad efterfrågan och att en fungerade marknad saknas.

När det gäller energibudgeten innebär den genomröstade alliansbudgeten att det tillförs pengar till ett statligt stöd för utbyggnad av laddstolpar för elbilar på 75 miljoner kronor år 2015. Istället läggs mindre pengar på stöd till biogas och solceller.

Läs mer om de klubbade budgetarna här.

Miljö- och naturvård.

Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Energi.

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev