tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Energi

Svensk Energi: ”Tekniken kommer att bli billigare”

Publicerad: 5 juni 2013, 04:57

Nya generationers kärnkraft kommer att bli billigare med tiden skriver Kjell Jansson, vd för Svensk Energi, i en replik.

Ämnen i artikeln:

Tomas KåbergerBioenergiBiogas

"Före detta generaldirektören Tomas Kåberger skriver i Miljöaktuellt om förnybara energislag kontra kärnkraften, som han dömer ut framför allt av ekonomiska skäl. Det känns som att vrida debatten bakåt några år och att inte ge hela bilden.

I hela bilden ingår att Sverige behöver såväl reglerbar kraft (baskraft) som annan mer väderberoende kraft. Baskraften har sedan början av 1970-talet tryggats av kärnkraft och vattenkraft. Detta har gett en stabilitet i elproduktionen och möjlighet att snabbt reagera på svängningar i tillgång och efterfrågan på el genom vattenkraften.

Nu byggs elsystemet ut med nyare förnybara energislag som är mer väderberoende, främst i form av vindkraft men också alltmer sol. Den utvecklingen är välkommen. Men likväl krävs baskraften, inte minst om vi ska kunna behålla den tunga industrin inom Sverige. Energislag med olika kvalitéer behövs för att systemet ska fungera så som idag.

Kärnkraften som baskraftalternativ har inneburit ett elkraftsystem med mycket goda klimategenskaper i Sverige, ett system att vara stolta över. Andra länder som har valt fossileldade kraftverk har betydligt högre utsläpp av koldioxid än det svenska.

Att bygga kärnkraft blir dyrt, ja, som Kåberger påpekar. Det beror inte minst på att den beskattas mer än andra kraftslag och att den helt korrekt svarar för framtida kostnader för slutförvaring. Men precis som annan teknik så blir nya generationer kärnkraft billigare med tiden när tekniken börjar användas. Det är dessutom investerarnas roll att bedöma frågan om lönsamhet i ett kraftslag i förhållande till marknadsutveckling och myndighetskrav.

”Om fler förstod vad som sker skulle regeringen ha svårt att försvara sig” skriver Kåberger och refererar till den tekniska utvecklingen av förnybar teknik i Kina. Kåberger väljer även här att utelämna att det i Kina oavbrutet tillkommer nya kolkraftverk också för att få systemet där att fungera.

Man kan välja att belysa en liten del av energifrågorna för att få stora rubriker. Vi väljer att belysa helheten och därmed fördelarna med det system vi har jämfört med många andra länders"

Kjell Jansson, vd, Svensk Energi

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev