måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbar stad

”De orkar tänka på att bygga bättre för framtiden under bombning. Vad finns det för ursäkt för kommuner och regeringen i Sverige att inte göra det?”, säger Olga Kordas om situationen i Ukraina, där städer återuppbygga med hållbarhetsfokus.

Foto: Amanda Lindgren

Hon brinner för hållbara städer: “Regeringen behöver visa annat ledarskap”

Mer samarbete på fler nivåer krävs för att vi ska få hållbara städer, framhåller Olga Kordas, programansvarig för Viable Cities. “För många aktörer driver sin egen linje utan att haka i andra. Nu vill jag också jobba med regioner som har andra viktiga uppdrag som rör lokal omställning”, säger hon. Personligen hoppas hon på fred i det gamla hemlandet Ukraina.

Publicerad: 20 juli 2023, 05:00

Barbara Taltavull

barbara.taltavull@aktuellhallbarhet.se

Hon har jobbat med allt från att utveckla digitala lantmäterisystem i Ukraina till att leda stora nationella och internationella satsningar kring energisystem.

– Men det mest utvecklande jag gjort är Viable Cities och att vara del i att mobilisera i Sverige och internationellt kring städers omställning, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities och lektor i hållbar stadsutveckling vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Det är en slående utsikt från kontoret vid KTH över Stockholm som går i alla fyra väderstreck.

– Det är mycket grönt, men jag skulle vilja att det var ännu grönare, säger hon.

Minskat behov av att bygga nytt i framtiden

Hon tecknar en vision om den hållbara staden där alla ska kunna skapa sig ett gott liv, utifrån olika ålder, kön, bakgrund och med olika förutsättningar.

– Jag ser också att vi på ett annat sätt låter naturen ta plats i staden och i våra liv där grönska och olika naturbaserade lösningar ger välbefinnande mat, klimatanpassning och kolsänka.

Staden i hennes vision har olika typer av flexibla boendeformer samt kontorslokaler som minskar behovet att bygga mycket nytt.

– Aktiv mobilitet och kollektivtrafik är normen. När det gäller hur vi reser, äter, värmer och kyler våra hus ser jag framför mig att det är helt naturligt för oss att leva resurssmart och på ett sätt som också kan ge hälsa, livskvalitet och trygghet.

Olga Kordas kommer från Ukraina och är djupt oroad över kriget och följer utvecklingen noga. Hon kom till Sverige 2001. Men hennes samhällsengagemang är något som vuxit fram.

– Jag doktorerade i Ukraina och är matematiker i komplexa system. Jag var intresserad, men kände att jag inte kunde påverka under Sovjettiden. När den försvann kände jag att framtiden ligger i våra händer. Jag gick från en situation utan någon verklig påverkan på mitt lands framtid till en övertygelse om att vi kan bygga en bättre framtid.

Min motsvarighet i Madrid, Julio Lumbreras, kallar sig själv Spaniens Olga Kordas

Olga Kordas har lett det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer sedan starten 2017 och har även hunnit med att inspirera ett systerprogram i Spanien, Cities 2030, och initiera ett i Ukraina, Unicites.

– Min motsvarighet i Madrid, Julio Lumbreras, kallar sig själv Spaniens Olga Kordas, säger Olga Kordas, som nyligen utsågs till en av Hållbarhetssveriges mäktigaste, med ett skratt.

Ukraina visar att de vill bygga en bättre framtid – vad är Sveriges ursäkt?

Hon anser att den svenska regeringen behöver visa ett helt annat ledarskap i klimat och hållbarhet. Hon ger exempel på en konferens tillsammans med representanter från den ukrainska regeringen och EU-kommissionen för en hållbar återuppbyggnad av städer.

– Vi var där för att ge energi och inspiration. I stället var det vi som fick otrolig inspiration av konkreta åtgärder som Ukraina vidtar mitt under kriget för att bygga upp städerna som bombas, hållbart med solceller, värmepumpar, cykelbanor med mera, berättar Olga Kordas, som leder det EU-finansierade projektet Unicites koordinerat av KTH.

– De orkar tänka på att bygga bättre för framtiden under bombning. Vad finns det för ursäkt för kommuner och regeringen i Sverige att inte göra det? Vi behöver visa det ledarskap som vi har råd med, menar hon.

Ansökan till projektet om hållbar stadsutveckling i Ukraina lämnades in en vecka före den ryska invasionen och beviljades stöd i höstas. I och med kriget fick de tänka om till hållbar återuppbyggnad. Nu ser hon en stor potential i Ukrainska städer som testbäddar.

– I längden kommer satsningen inte bara innebära ett stöd. Vi får möjlighet att nyttja de metoder och verktyg som utvecklas och testas i deras förstörda städer.

 Foto: Amanda Lindgren

Foto: Amanda Lindgren

Vem är Olga Kordas?


Namn: Olga Kordas
Familj: Make och vuxen son
Bor: Lägenhet på Södermalm i Stockholm
Drömmer om: Att kriget i Ukraina slutar och att vi lyckas kraftsamla för att världens städer blir mer hållbara för en bättre framtid
Blir arg på: Ignorans, människor som bara tänker på sin egen nytta
Har alltid med sig: Kärlek
Tre egenskaper hon är stolt över: Lyckas samla, ena människor för att samskapa tillsammans, är en bra vän och har lätt att visa min egen sårbarhet
Är det något du ångrar: Jag var arg på Ukrainas utveckling innan kriget, bland annat på grund av korruptionen och engagerade mig därför inte tillräckligt i landet som forskare.

Fokus på hela system som kan förändras

Viable Cities mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Hittills har 23 svenska kommuner ingått klimatkontrakt 2030, ett avtal mellan dem, sex myndigheter och Viable Cities, vilket är programmets centrala verktyg för att öka takten i klimatomställningen och skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara städer.

Sverige var först ut med klimatkontrakt, men idén kläcktes inom EU:s mission Klimatneutrala smarta städer med målet 100 sådana i Europa 2030. Tanken är att städer – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhället – och myndigheter ska samverka långsiktigt för att uppnå målet. De anslutna kommunerna representerar 40 procent av Sveriges befolkning. Finansieringen kommer från Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

– I Viable Cities har vi minst sex år till på oss att utveckla programmet vidare, konstaterar Olga Kordas.

Vi kommer att konsumera på ett helt annat sätt där slit och släng inte finns på samma sätt.

Vid starten var det ett fåtal kommuner och andra partners. Idag har de över 130 partners.

– Vi fokuserar inte på enskilda lösningar utan på hela system och hur vi kan förändra dem, inklusive regelverk, beteenden, finansiering och lagstiftning. Vi tittar på helheten i hur staden fungerar.

De jobbar med de 23 kommunerna med innovation, lärande, styrverktyg samt kopplar ihop arbetet med omställning på europeisk, nationell och lokal nivå.

Viktigt med pionjärer som går före

– Om det är något jag är stolt över så är det klimatkontrakten och nu klimatinvesteringsplanerna, som en del av dem. Det intressanta är att förstärka synergier, och kontinuerligt uppdatera åtgärder och handlingsplaner.

Tanken är att få med alla kommuner, men det är också viktigt att några går före, att ha pionjärer med mer muskler och erfarenhet, framhåller hon.

– Vi tar fram verktyg och testar med dem som har muskler. Men man behöver inte vara en stor kommun för att driva omställning. Vår minsta Mariestad gör ett fantastiskt arbete.

Att jobba mer regionalt med samarbeten är viktigt för att kunna nå många fler och involvera hela Sverige, framhåller hon.

– Nu vill vi utveckla regionala samarbeten och jobba mer med resiliens. Vi måste ställa om och minska utsläppen, men vi behöver också anpassa oss och bygga städer som står emot olika chocker som pandemin, klimatförändring och energikris.

Den stora utmaningen är att samhället är vant att jobba med olika utmaningar separat. Det vill Viable Cities försöka ändra.

Olga Kordas kom till Sverige från Ukraina tillsammans med sin familj för 22 år sedan för att forska på KTH avdelning för industriell ekologi. Hon och familjen trivdes så bra att de blev kvar.

Mångfald i perspektiv avgörande

– Min då tioårige son började i svensk skola. Han hann få så många vänner och trivdes så bra, så vi beslutade att stanna, berättar hon.

Även hennes make arbetar på KTH, men med internationella relationer.

– Vi älskar Sverige. Många tror att vi tjänade bättre här. Men det var tvärtom, vi hade till och med privatchaufför i Ukraina. Fast i dag tjänar min son bättre än jag, skrattar hon.

Utöver grönare städer vill hon se mer lösningar där naturen blir en integrerad del i vår vardag, även i staden.

– För mig är mångfald i perspektiv viktigt, vi vet inte hur framtiden ser ut, men vi kan forma den, understryker hon.

Vad betyder det för ditt arbete att du är matematiker med komplexa system som specialitet?

Tre röster om Olga Kordas:

Allan Larsson, ordf Viable Cities 2017-2021:

”Olga får saker att hända! Hon la grunden till Viable Cities, har gjort VC till en succé i Sverige och i hela Europa!”

Johan Kuylenstierna, generaldirektör Formas:

"Olga är genom sin förmåga att kombinera djup kunskap, bred erfarenhet, stort engagemang och innovativ kraft ovärderlig för arbetet med Viable Cities."


Julio Lumbreras, professor på UPM i Madrid:
“Olga är en generös person, som kan skapa mäktiga team och påverka samhället, och förändra liven till det bättre.”

– Jag är duktig på att förstå stora sammanhang och förändringar i många dimensioner.

Vad är det som gör att du älskar Sverige?

– Sverige är för mig en förebild för hela världen som ett grönt och demokratiskt välfärdssamhälle.

Hur tror du vardagslivet i städerna ser ut om 50 år?

– Jag tror att vi kommer att få en mer global uppkopplad värld när det gäller arbetsmarknad, utbildning och underhållning. Samtidigt kommer vi att ha de flesta tjänster, fritidsaktiviteter samt produktion av mat, varor, energi och fritidsaktiviteter lokalt.

Hon tror vi kommer att röra oss mer naturligt till fots och på cykel i vardagen. — Gatorna kommer vara mer parklika och vi kommer att konsumera på ett helt annat sätt där slit och släng inte finns på samma sätt.


Ämnen i artikeln:

CsrEkologisk hållbarhetHållbara städer

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev