fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbar stad

Kommuner vill förbjuda rötslam på åkrar

Publicerad: 24 september 2010, 07:31

Länsstyrelsen och miljödomstolen säger ja, men Landskrona ger sig inte. Kommunen vill att Miljöverdomstolen prövar förbud mot gödsling med rötslam från reningsverk.

Ämnen i artikeln:

Slam

Landskrona kommun för en envis kamp mot spridningen av rötslam på åkrar. 2007 förbjöd miljönämden jordbrukaren Johan Wadborg att använda slam från ett reningsverk i Eslöv som gödsel på sina åkrar. När länsstyrelsen upphävde förbudet överklagade kommunen till miljödomstolen som gick på länsstyrelsens linje. Nu begär kommunen prövningstillstånd hos Miljööverdomstolen.

Lunds kommun vill också totalförbjuda slamspridningen och åberopar försiktighetsprincipen i miljöbalken. Ansökningar från två jordbrukare har avslagits och nu hoppas man att frågan ska prövas ordentligt.
– Får vi rätt kommer vi att begära prejudikat som innebär att man inte får sprida slam på åkrar i Lunds kommun, säger säger Lars V Andersson (C), ordförande i miljönämnden i Lunds kommun, till Sydsvenskan.

Det råder oenighet om hur bra eller dåligt det är att gödsla åkrar med rötslam från reningsverk. Naturvårdsverket har sagt ja och som ett argument för brukar nämnas att fosfor återförs till jorden.
Reningsverket i Eslöv, vars slam Johan Wadborg alltså inte får använda i Landskrona kommun, är certifierat av Svenskt Vatten.
– Vi jobbar hela tiden för att få ner halterna av skadliga ämnen i rötslammet. Mer än 80 procent av det som slammas på reningsverket kommer från Felix anläggningar, och vi har de miljömål som finns i landet för ögonen. Alltså att fosfor från avfall ska gå tillbaka till åkrarna, säger Katarina Hansson, processingenjör i Eslövs kommun.
Motståndare menar att riskerna inte är tillräckligt klarlagda.
– Den mängd fosfor som man får ut av slammet är liten i jämförelse med risken att tungmetaller och läkemedelsrester tas upp av växterna, säger Lars V Andersson till Sydsvenskan.

Enligt miljönämnden i Landskrona kommer det ständigt nya rön om avloppsslam och dess påverkan på hälsa och miljö. I augusti publicerade ett universitet i Ohio i USA en rapport som enligt Sydsvenskan visar att läkemedel och bekämpningsmedel tas upp av växter som odlas på slamgödslad mark.
– Enligt rapporten kan halten i växten vara sex gånger högre än i marken, säger Ewa Björnberg, miljöförvaltningens expert på slamspridning, till Sydsvenskan.
Miljönämnden i Landskrona menar enligt ATL också att slam i kombination med konstgödsel innebär en ökad risk för läckage av närsalter jämfört med enbart.

I Landskronas grannkommun Svalöv är det fritt fram för slamspridning på åkrarna. För bonden Johan Wadborg i Tågarp innebär det i princip att han får använda rötslam på ena halvan av en sina åkrar som ligger dels i Svalöv, dels i Landskrona.
– Jag tycker att det är märkligt att det kan vara så olika bedömningar i olika kommuner. Även om jag bara skulle sprida slammet på den del som ligger i Svalövs kommun så påverkas den del som ligger utanför också. Regnar det så tar vattnet med sig slammet över gränsen, säger Johan Wadborg till Helsingborgs dagblad.

Anders Danielsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev