tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbar stad

Ökat fokus på cirkularitet och social hållbarhet i Region Stockholms första hållbarhetsstrategi

Publicerad: 8 december 2021, 09:58

Malin Fijen Pacsay (MP), ordförande i klimat - och hållbarhetsnämnden i Region Stockholm.

Regionfullmäktige i Stockholm klubbade på tisdagen igenom regionens första hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi.


JR


Cirkulära flöden i Region Stockholms verksamheter år 2035, halverad klimatpåverkan år 2030 jämfört med 2019, minimerade skadliga utsläpp samt helt resilienta verksamheter till år 2035. Det är några av målen i Region Stockholms första hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi som klubbades i regionfullmäktige på tisdagen. 

Enligt regionen innebär den nya strategin fortsatt höga ambitioner inom klimat och miljö men med ett ökat fokus på social hållbarhet och cirkulär ekonomi. 

”Det nya arbetssättet blir unikt. Från att vara något på sidan om blir nu hållbarhet en integrerad del i alla verksamheter. Det kommer göra skillnad”, säger Malin Fijen Pacsay (MP), ordförande i klimat - och hållbarhetsnämnden, i en kommentar.

Regionens nya policy och strategi har enligt regionledningen tagits fram genom analyser av regionala, nationella samt globala mål som till exempel Agenda 2030, Parisavtalet och RUFS 2050, Stockholms regionala utvecklingsplan. Analysen har byggts på frågeställningen om vad som krävs för att Region Stockholm på bästa och mest effektiva sätt kan bidra till att dessa målsättningar nås. 

När den nya policyn och strategin är på plats kommer regionen enligt uppgifter att ta fram en ny riktlinje för hållbarhet och förtydliga vägledningar och indikatorer till de mål som antagits i samband med budgetbeslut. 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev