Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbar stad

”Regeringens kommunalisering riskerar att missa miljömålen för 2020”

Publicerad: 30 mars 2016, 05:03

Foto: Skogsindustrierna / Fredrik Persson

DEBATT Det blir ett splittrat och ineffektivt system om kommunerna får monopol på tidningsinsamling, skriver Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna och Andreas Boo, vd på Pressretur, som hanterar producentansvaret för returpapper.


Regeringen vill kommunalisera pappersindustrins återvinningsarbete. Ett arbete som fortgår trots en riksdagsmajoritet som beslutat annorlunda. När nu utredningens egen konsekvensanalys pekar på risken att återvinningsmålen till år 2020 inte nås men att systemet ändå blir betydligt dyrare är det dags att tänka om. Annars hotas användningen av returpapper i svenska pappersbruk.

I regeringsförklaringen hösten 2015 deklarerades:

”Grunden läggs för en cirkulär och biobaserad ekonomi som bidrar till att miljömålen nås. Det som i dag är avfall blir i stället en resurs som driver fram nya affärsmöjligheter”.

Mot denna bakgrund är det minst sagt förvånande att miljödepartementet gett en utredning i uppdrag att frånta oss ansvaret för dagens fungerande insamling och återvinning. I stället ska kommunerna få monopol på tidningsinsamling, något som ska finansieras av företagen. Ansvarskedjan från produktion till återvinning bryts till förmån för ett splittrat och ineffektivt system enligt utredningens egna konsekvensanalys.

Vi kan inte förstå vad som är den politiska drivkraften. Motivet för att redan tyngda kommuner ska ta över ansvaret sägs ibland vara ökad service och mer insamling. Men samtidigt verkar inte regeringen tro att det går att öka återvinningen bortom de dryga 90 procent som är dagens nivå. I själva verket skriver man i direktivet till utredaren att ”insamlingen av returpapper ska fortsatt ligga på en hög nivå”. Dessutom pekar konsekvensanalysen på att förslaget riskerar att ”negativt påverka möjligheterna att nå målen som gäller från år 2020”.

Inte heller bland hushållen finns krav på förändring. I en undersökning som analysföretaget United Minds gjort säger 86 procent att det är ganska eller mycket enkelt att hantera återvinning av tidningar. 80 procent instämmer helt eller delvis i att de har kort avstånd till sin tidningsinsamling.

Det är nu tredje gången den här verksamheten utreds. Den pågående utredningen ska föreslå hur kommunerna ska ta över ansvaret, trots att beredningen av de två tidigare kommit fram till att industrins fortsatta ansvar är mest ändamålsenligt.

Våra företag befinner sig därför i en osäker situation där planering, avtal och investeringar hamnar i ett moment 22. Det innebär att vår vardag, som styrs av avtal med entreprenörer, investeringar i återvinningskapacitet och långsiktig utveckling för pappersbruken inte på 15 år haft långsiktiga spelregler. Politiken har ständigt kommit med nya och ofta dåligt underbyggda initiativ.

Samtidigt som regeringen kvitterar att vi lyckats överträffa alla nationella mål och hushållen är nöjda med vår service vill man alltså trotsa en riksdagsmajoritet och frånta oss vårt ansvar. Detta utan att på något sätt visa vad som kan bli bättre och hur en förbättring ska uppnås. Tvärtom riskeras Sveriges möjlighet att nå de nya återvinningsmålen till år 2020 när kommunerna snabbt tvingas upphandla nya kompetenser och 290 olika nya insamlingssystem ska byggas.

I dag har vi ett system, lika över hela landet. Därför kan vi också sköta insamling och återvinning kostnadseffektivt över enskilda kommungränser. Något som krävs för att returfiber ska fortsätta vara en konkurrenskraftig råvara. Snarare än en fragmentering vill vi i pappersindustrin ha närmare samarbete med kommunerna. Så kan vi tillsammans utveckla det välfungerande system vi har.

Återvinning är också viktigt för den del av vår bransch som använder ny fiber från skogen. Miljöpåverkan mäts över hela livscykeln och en pappersfiber kan återvinnas till nya produkter upp till sju gånger. Att denna potential utnyttjas och ett fungerande system för återvinning finns är en förutsättning för hela den moderna pappersindustrin.

Vi vill bibehålla en cirkulär ekonomi i praktiken och inte bara som visionära ord i en regeringsförklaring.

Tänk om, gör rätt! Vi har under 25 år bevisat att vi kan överträffa alla politiska mål för insamling och återvinning. Låt denna goda utveckling fortsätta.

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
 Andreas Boo, vd Pressretur, som hanterar producentansvaret för returpapper

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev