lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbar stad

Replik: Därför är kommunerna viktiga för biogasutvecklingen

Publicerad: 17 februari 2010, 13:23

”Att ta bort kommunernas ansvar för att återvinna hushållsavfall kommer att stoppa utvecklingen” skriver Weine Wiqvist, VD på Avfall Sverige, i en replik. ”Grön Bilister och Återvinningsindustrierna blåser upp till strid istället för att se till de faktiska förutsättningarna för biogasens utveckling”

Ämnen i artikeln:

ÅtervinningBiogas

I en debattartikel nyligen uttrycker Gröna Bilister och Återvinningsindustrierna sitt stöd för ökat utbud av biogas. Vi är helt överens. Mer biogas och högre utnyttjande av de biologiska resurserna är nödvändigt för omställningen till mer miljövänliga bränslen. Men tyvärr blåser Grön Bilister och Återvinningsindustrierna upp till strid istället för att se till de faktiska förutsättningarna för biogasens utveckling.

Vår uppfattning är att dagens
situation på biogasområdet orsakats av bristande långsiktig planering och ständigt förändrade ramvillkor för att utveckla biogasen. Att ta bort kommunernas ansvar för att återvinna verksamheternas hushållsavfall, s k jämförligt avfall, som debattörerna föreslår, kommer däremot att stoppa utvecklingen.

För att få till en långsiktigt hållbar
användning av biogas krävs att en mängd faktorer samverkar. I en gemensam rapport från Avfall Sverige, Gasföreningen och Svenskt Vatten (2008) konstateras att det finns en potential att få fram 10,6 TWh biogas, motsvarande 900 000 bilar eller en femtedel av alla personbilar i Sverige, genom att utnyttja avfall och andra rester i samhället. Matavfall från verksamheter är i detta sammanhang några få procent av potentialen. Gröna Bilister och Återvinningsindustrierna påstår att stora mängder matavfall ”går upp i rök” genom att forslas till avfallsförbränning. Det är alltså fel.

Kommunerna har sedan länge
ett sammanhållet ansvar för att ta hand om hushållsavfall, som ju uppstår överallt där människor vistas och bor. Skälet är att det är viktigt att hushållsavfall tas om hand på ett ansvarsfullt sätt, så att vi varken förstör vår miljö eller vår hälsa. Sverige har utvecklat systemlösningar och kompetens på att nyttja avfallet som hämtas, så att det kan bli nytt material, fjärrvärme, el, biogas och gödsel. Utvecklingen har drivits av kommunernas ansvar och medborgarnas engagemang.

Kommunernas ansvar gör att transporter och återvinning kan samordnas, vilket ger stora miljöfördelar, färre fordon och större rationalitet som gynnar utvecklingen av ny teknik. Kommunerna ordnar redan ”kollektivtrafik för hushållsavfall” och då blir den uppsplittring som debattörerna föreslår kontraproduktiv. För själva transporten anlitar de allra flesta kommuner privata entreprenörer, vilket skapar konkurrens och samordningsfördelar.

Till hushållsavfall, och alltså kommunernas ansvar, hör inte bara avfallet från bostäder utan också likartat avfall från verksamheter, t ex avfall från skolor, restauranger, kontor, hotell. Det är återigen miljö- och hälsomotiv som varit vägledande. Motiv som lett till att Sverige anses som ett föregångsland inom EU och är världsledande på avfallshantering och särskilt på att utvinna biogas som drivmedel. Det visar inte minst det stora intresset för svensk miljöteknikexport inom avfallsområdet.

Hälften av landets kommuner har insamling av matavfall från såväl verksamheter som hushåll. Inom något år kommer den andelen att ha ökat till fyra av fem kommuner. En utveckling som leder till mer biogas och biogödsel och därmed mer hållbart nyttjande av resurserna. På sikt kommer alla kommuner att ha sådan insamling.

Det som således behövs är en strategi för hur samhället långsiktigt och effektivt ska ta till vara biogasen för energi- och klimatomställning. Ett sådant arbete pågår nu i regeringskansliet och då gäller det att man ser till helheten och inte brådstörtat inför nya villkor som slår undan benen för aktörer som redan tagit sitt ansvar. Mest av allt får nya regelverk inte leda till sämre miljö.

Weine Wiqvist
VD Avfall Sverige

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev