söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kemikalier

Expertkommitté väntas besluta om bekämpningsmedel och industrikemikalier

Publicerad: 25 januari 2022, 10:34

Ett till bekämpningsmedel väntas gå vidare mot global utfasning nu i veckan, för att det är en långlivad organisk förorening som hotar miljön och hälsan. Foto: D-Keine / Getty images

Sex kemikalier och kemikaliegrupper som kan utgöra ett global hot mot hälsan och miljön utvärderas nu av experter under FN-konventionen Stockholmskonventionen. Vid expertmötet som pågår till och med fredag väntas bland annat en rekommendation om att fasa ut ännu ett bekämpningsmedel på global nivå.


Pernilla Strid

pernilla.strid@aktuellhallbarhet.se


Under ett fem dagar långt internationellt expertmöte som inleddes på måndagen, fortsätter processen mot global utfasning av ytterligare långlivade organiska föroreningar. På mötet förväntas beslut om sex ämnen som just nu finns med på beslutstrappan för att så småningom kunna förbjudas globalt, genom upptag i Stockholmskonventionen. Det ämne som kommit längst är bekämpningsmedlet metoxyklor, som inte använts i Sverige sedan 1980-talet och är förbjudet inom EU sedan 2009. Ett globalt förbud minskar risken för att ämnet sprids eller dyker upp i livsmedel som importeras till Sverige.

– Förväntningen är att man tar beslut om att rekommendera metoxyklor för global utfasning och går vidare med övriga ämnen, säger Maria Delvin på Kemikalieinspektionen, som deltar på mötet digitalt med en kollega på plats i Genève, Schweiz.

På nästa steg i beslutstrappan finns flamskyddsmedlet dekloran plus och ämnet UV328, ett ljusstabiliseringsämne som används i plaster och vissa kosmetiska produkter. För dessa ämnen förväntas expertgruppen besluta att globala åtgärder behövs och om framtagandet av riskhanteringsplaner.

För ytterligare tre ämnen ska experterna diskutera om de uppfyller kriterierna för att vara långlivade organiska föroreningar. Dels är det mellankedjiga klorparaffiner som är industrikemikalier och bekämpningsmedlet klorpyrifos. Dels är det långkedjiga perflourerade karboxylsyror, PFCA, vilka tillhör gruppen högfluorerade ämnen, så kallade PFAS.

Efter att experterna lämnat sina rekommendationer återstår att parterna i konventionen fattar beslut om eventuella globala förbud, vid möten som sker normalt vartannat år.

När Stockholmskonventionen antogs 2001 förbjöd den från början tolv värstingkemikalier och har sedan dess utökats till att omfatta 30 ämnen eller ämnesgrupper. Vid ett framflyttat partsmöte i juni 2022 kommer en grupp högfluorerade PFAS-ämnen, perfluorhexansulfonsyra, PFHxS, sannolikt att läggas till konventionen.

Läs mer om ämnena som diskuteras

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev